Visa allt om Bolagstjänst PHBC AB
Visa allt om Bolagstjänst PHBC AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 143 350
Övrig omsättning - 90 - - - - 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 86 -5 -4 -4 -4 3 -81 -170 21
Resultat efter finansnetto 2 91 0 0 -1 -1 6 -163 -330 6 049
Årets resultat 2 91 0 0 -1 -1 12 -163 -204 8 160
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 752
Omsättningstillgångar 418 416 326 326 325 327 329 321 2 659 7 871
Tillgångar 418 416 326 326 325 327 329 321 2 659 12 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 411 320 319 320 321 321 309 472 8 305
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 6 6 6 7 7 12 2 187 4 167
Skulder och eget kapital 418 416 326 326 325 327 329 321 2 659 12 623
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 100
Omsättning 0 90 0 0 0 0 3 0 143 350
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 86 -5 -4 -4 -4 3 -81 -170 21
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -59,14% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -5,57% 47,96%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -103,50% 1 729,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 330,07% 1 058,29%
Soliditet 98,80% 98,80% 98,16% 97,85% 98,46% 98,17% 97,57% 96,26% 17,75% 65,79%
Kassalikviditet 6 966,67% 6 933,33% 5 433,33% 5 433,33% 5 416,67% 4 671,43% 4 700,00% 2 675,00% 121,58% 188,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...