Visa allt om Bergelids Trä AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 636 3 431 4 102 6 101 8 259 9 431 9 853 9 014 9 333 11 932
Övrig omsättning - 440 - 34 191 - - 1 1 215
Rörelseresultat (EBIT) -213 385 164 233 111 168 206 -37 484 49
Resultat efter finansnetto -238 254 -46 20 -149 -41 -25 -313 266 -125
Årets resultat -238 254 -46 20 -149 -41 -25 -128 69 -53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 83 655 712 802 862 803 873 832 860
Omsättningstillgångar 767 1 083 1 685 1 996 2 600 2 403 2 525 3 106 3 190 2 318
Tillgångar 803 1 167 2 340 2 708 3 401 3 264 3 328 3 980 4 022 3 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 483 229 74 54 203 243 106 235 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 372 376 1 419 1 182 1 485 1 395 1 494 1 421 1 555 1 700
Kortfristiga skulder 187 309 693 1 452 1 862 1 666 1 590 2 453 2 048 1 313
Skulder och eget kapital 803 1 167 2 340 2 708 3 401 3 264 3 328 3 980 4 022 3 178
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 398 366 418 378 593
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 124 0 90 287 734 360 414 339 311 437
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 42 0 46 109 266 267 288 372 259 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 636 3 871 4 102 6 135 8 450 9 431 9 853 9 015 9 334 12 147
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 636 - 4 102 2 034 2 753 3 144 3 284 3 005 3 111 3 977
Personalkostnader per anställd (tkr) 169 - 135 132 333 308 311 344 305 454
Rörelseresultat, EBITDA -165 450 248 323 213 268 289 43 557 105
Nettoomsättningförändring -23,17% -16,36% -32,77% -26,13% -12,43% -4,28% 9,31% -3,42% -21,78% -%
Du Pont-modellen -26,40% 33,16% 7,14% 8,60% 3,29% 5,24% 6,31% -0,88% 12,16% 1,54%
Vinstmarginal -8,04% 11,28% 4,07% 3,82% 1,36% 1,81% 2,13% -0,39% 5,24% 0,41%
Bruttovinstmarginal 10,32% 12,47% 22,50% 25,59% 18,53% 19,68% 17,81% 19,85% 16,24% 14,12%
Rörelsekapital/omsättning 22,00% 22,56% 24,18% 8,92% 8,94% 7,81% 9,49% 7,24% 12,24% 8,42%
Soliditet 30,39% 41,39% 9,79% 2,73% 1,59% 6,22% 7,30% 2,66% 9,15% 5,22%
Kassalikviditet 31,55% 48,54% 22,80% 27,82% 34,48% 26,23% 31,45% 41,87% 44,78% 41,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...