Visa allt om PAL Sweden AB
Visa allt om PAL Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 33 50 4 797 0 84 12 432 106 437 95 016
Övrig omsättning - 30 - 167 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -60 -101 -253 -267 -473 -1 228 -1 554 -524 5 699 11 316
Resultat efter finansnetto 457 -27 -281 -277 -466 -1 066 -1 295 -705 5 711 11 294
Årets resultat 457 -27 -281 -277 -466 -1 066 -1 295 -147 1 015 3 068
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 318 318 318 318 318 483 818 1 092 1 402 484
Omsättningstillgångar 341 398 500 580 1 447 1 277 2 203 3 525 6 682 7 477
Tillgångar 659 716 818 898 1 765 1 759 3 021 4 618 8 085 7 961
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 532 75 102 103 103 104 800 2 095 2 242 3 226
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 558 558
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 641 716 795 1 661 1 655 2 221 2 522 5 285 4 176
Skulder och eget kapital 659 716 818 898 1 765 1 759 3 021 4 618 8 085 7 961
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 246 262 334 802 588
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 8 88 124 464 280 292 501 1 047 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 4 23 31 144 165 160 485 950 761
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 0 30 33 217 4 798 0 84 12 432 106 437 95 016
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 33 50 2 399 - 42 6 216 35 479 31 672
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 15 36 62 242 279 290 482 920 691
Rörelseresultat, EBITDA -60 -101 -253 -267 -308 -1 038 -1 280 -238 6 039 11 423
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -34,00% -98,96% -% -100,00% -99,32% -88,32% 12,02% -%
Du Pont-modellen -% -% -29,83% -23,05% -23,57% -% -42,54% -9,05% 72,79% 143,05%
Vinstmarginal -% -% -739,39% -414,00% -8,67% -% -1 529,76% -3,36% 5,53% 11,99%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 18,07% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -654,55% -430,00% -4,46% -% -21,43% 8,07% 1,31% 3,47%
Soliditet 80,73% 10,47% 12,47% 11,47% 5,84% 5,91% 26,48% 45,37% 32,70% 45,57%
Kassalikviditet 268,50% 62,09% 69,83% 72,96% 87,12% 77,16% 99,19% 139,77% 126,43% 179,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...