Visa allt om Arkeda AB
Visa allt om Arkeda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -12 -12 -12 -11 -17 -16 -17 -18 -18
Resultat efter finansnetto 89 138 288 388 1 039 -17 384 -17 -29 -29
Årets resultat 100 150 300 402 1 057 10 410 9 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
Omsättningstillgångar 4 900 4 800 4 649 4 349 3 949 2 899 2 899 2 499 2 499 2 499
Tillgångar 6 150 6 050 5 899 5 599 5 199 4 149 4 149 3 749 3 749 3 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 757 807 957 1 056 1 155 348 537 277 468 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 393 5 244 4 942 4 542 4 045 3 801 3 611 3 472 3 281 3 282
Skulder och eget kapital 6 150 6 050 5 899 5 599 5 199 4 149 4 149 3 749 3 749 3 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 150 300 400 500 250 200 150 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -12 -12 -12 -11 -17 -16 -17 -18 -18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 12,31% 13,34% 16,22% 18,86% 22,22% 8,39% 12,94% 7,39% 12,48% 12,46%
Kassalikviditet 90,86% 91,53% 94,07% 95,75% 97,63% 76,27% 80,28% 71,98% 76,17% 76,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...