Visa allt om UC Affärsfakta AB
Visa allt om UC Affärsfakta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 106 011 92 629 76 628 67 665 59 018 33 808 29 549 51 486 43 598 33 071
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 618 17 254 16 010 16 177 14 878 8 114 7 261 20 482 19 932 12 807
Resultat efter finansnetto 12 634 17 226 16 214 16 216 14 922 8 096 7 164 20 669 20 042 12 873
Årets resultat 9 824 13 393 12 612 11 920 10 998 5 915 5 233 14 855 14 411 9 251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 403 2 890 3 524 587 653 448 355 282 301 242
Omsättningstillgångar 53 088 47 720 38 958 39 032 32 804 24 389 - 26 552 21 023 12 524
Tillgångar 55 491 50 610 42 482 39 619 33 457 24 836 21 584 26 834 21 325 12 765
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 629 30 806 25 412 28 800 24 881 13 883 7 968 16 335 15 679 10 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 861 19 804 17 069 10 819 8 576 10 954 13 616 10 499 5 645 2 497
Skulder och eget kapital 55 491 50 610 42 482 39 619 33 457 24 836 21 584 26 834 21 325 12 765
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 418 1 336 1 356 1 307 1 313 1 095 1 048 845 819 792
Varav tantiem till styrelse & VD 183 120 - 227 288 87 - - - -
Löner till övriga anställda 38 231 27 690 20 970 15 949 15 979 12 517 11 039 14 427 9 979 7 678
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 676 8 656 8 060 6 637 6 510 4 461 16 028 5 506 4 070 3 348
Utdelning till aktieägare 5 000 0 8 000 16 000 8 000 0 0 13 600 14 200 9 000
Omsättning 106 011 92 629 76 628 67 665 59 018 33 808 29 549 51 486 43 598 33 071
Nyckeltal
Antal anställda 78 67 52 39 30 27 26 26 22 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 359 1 383 1 474 1 735 1 967 1 252 1 137 1 980 1 982 1 741
Personalkostnader per anställd (tkr) 705 622 612 634 817 708 665 958 849 818
Rörelseresultat, EBITDA 13 694 18 363 16 963 16 572 15 150 8 310 7 392 20 604 20 034 12 911
Nettoomsättningförändring 14,45% 20,88% 13,25% 14,65% 74,57% 14,41% -42,61% 18,09% 31,83% -%
Du Pont-modellen 22,85% 34,11% 38,19% 41,00% 44,74% 32,82% 33,90% 77,26% 94,10% 100,86%
Vinstmarginal 11,96% 18,64% 21,17% 24,01% 25,36% 24,11% 24,76% 40,27% 46,03% 38,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,06% 30,14% 28,57% 41,70% 41,05% 39,74% -46,08% 31,18% 35,27% 30,32%
Soliditet 73,22% 60,87% 59,82% 72,69% 74,37% 55,90% 36,92% 60,87% 73,52% 80,44%
Kassalikviditet 357,23% 240,96% 228,24% 360,77% 382,51% 222,65% -% 252,90% 372,42% 501,56%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Delposter under omsättningstillgångar stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...