Visa allt om Resecity i Mora AB
Visa allt om Resecity i Mora AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 37 591 32 076 29 657 25 865 26 883 24 516 26 384 31 451 33 665 24 666
Övrig omsättning 11 33 18 3 301 - 8 3 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 792 889 608 420 880 97 281 905 908 183
Resultat efter finansnetto 797 893 616 436 917 98 287 935 921 185
Årets resultat 5 11 54 21 34 11 19 44 58 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 51 69 22 35 44 46 55 64 48
Omsättningstillgångar 3 954 2 977 2 479 2 592 3 054 2 243 2 282 2 296 2 299 1 465
Tillgångar 3 996 3 028 2 547 2 614 3 089 2 287 2 328 2 351 2 363 1 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 271 266 255 202 181 147 136 166 172 115
Obeskattade reserver 41 51 73 77 70 70 63 53 31 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 169 1 039 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 685 2 712 2 220 2 167 1 800 2 071 2 130 2 132 2 160 1 396
Skulder och eget kapital 3 996 3 028 2 547 2 614 3 089 2 287 2 328 2 351 2 363 1 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 019 800 816 785 879 888 935 1 080 1 094 881
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 414 371 311 299 248 310 308 377 429 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 550 0
Omsättning 37 602 32 109 29 675 25 868 27 184 24 516 26 392 31 454 33 672 24 666
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 3 4 3 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 398 8 019 9 886 8 622 6 721 8 172 6 596 6 290 8 416 6 167
Personalkostnader per anställd (tkr) 363 299 387 371 286 388 314 294 388 320
Rörelseresultat, EBITDA 813 913 633 434 904 124 303 928 928 254
Nettoomsättningförändring 17,19% 8,16% 14,66% -3,79% 9,65% -7,08% -16,11% -6,58% 36,48% -%
Du Pont-modellen 19,94% 29,49% 24,22% 16,72% 29,69% 4,29% 12,33% 39,81% 38,98% 12,29%
Vinstmarginal 2,12% 2,78% 2,08% 1,69% 3,41% 0,40% 1,09% 2,98% 2,74% 0,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 10,88% 10,22% 10,16% 100,00% 100,00% 100,00% 10,15% 9,51% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,72% 0,83% 0,87% 1,64% 4,66% 0,70% 0,58% 0,52% 0,41% 0,28%
Soliditet 7,58% 10,10% 12,25% 9,90% 7,53% 8,68% 7,84% 8,68% 8,22% 7,74%
Kassalikviditet 107,30% 109,77% 111,67% 119,61% 169,67% 108,31% 107,14% 107,69% 106,44% 104,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...