Visa allt om DuCalme Concepts AB
Visa allt om DuCalme Concepts AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 851 4 080 4 621 4 890 4 710 4 060 6 268 3 000 1 884 988
Övrig omsättning 160 80 - 110 - 39 - 251 - 57
Rörelseresultat (EBIT) 194 130 247 609 304 -116 332 437 51 -53
Resultat efter finansnetto 195 128 254 619 302 -118 292 343 42 -62
Årets resultat 132 87 189 453 113 -29 75 190 42 -62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 433 485 579 618 732 825 877 1 129 1 181 1 234
Omsättningstillgångar 1 721 1 777 1 522 1 811 893 345 440 301 158 87
Tillgångar 2 154 2 262 2 101 2 430 1 625 1 170 1 317 1 430 1 339 1 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 215 328 639 186 74 410 335 145 103
Obeskattade reserver 357 357 357 357 357 217 303 153 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 76 316 470 184 619 461 1 138
Kortfristiga skulder 1 450 1 689 1 416 1 359 766 410 420 323 734 80
Skulder och eget kapital 2 154 2 262 2 101 2 430 1 625 1 170 1 317 1 430 1 339 1 321
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 380 542 128 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 119 1 538 1 561 1 478 1 370 851 1 224 501 212 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 365 474 488 444 357 364 499 173 92 6
Utdelning till aktieägare 0 0 200 500 0 0 18 0 0 0
Omsättning 4 011 4 160 4 621 5 000 4 710 4 099 6 268 3 251 1 884 1 045
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 5 4 4 4 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 963 816 924 978 1 178 1 015 1 567 1 500 1 884 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 416 426 401 449 414 590 424 305 29
Rörelseresultat, EBITDA 246 224 346 712 410 10 508 505 244 99
Nettoomsättningförändring -5,61% -11,71% -5,50% 3,82% 16,01% -35,23% 108,93% 59,24% 90,69% -%
Du Pont-modellen 9,10% 5,84% 12,18% 25,51% 18,71% -9,91% 25,36% 30,56% 3,81% -4,01%
Vinstmarginal 5,09% 3,24% 5,54% 12,68% 6,45% -2,86% 5,33% 14,57% 2,71% -5,36%
Bruttovinstmarginal 93,12% 86,37% 93,27% 94,19% 94,48% 95,57% 94,05% 94,23% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,04% 2,16% 2,29% 9,24% 2,70% -1,60% 0,32% -0,73% -30,57% 0,71%
Soliditet 29,08% 21,82% 28,87% 37,12% 27,64% 19,99% 47,70% 31,13% 10,83% 7,80%
Kassalikviditet 114,69% 101,36% 104,03% 130,91% 115,54% 74,88% 93,10% 73,68% 21,53% 108,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...