Visa allt om Povent AB
Visa allt om Povent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 250 250 375 250 825 0 100 250 0 0
Årets resultat 250 250 375 250 825 0 100 250 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättningstillgångar 250 250 375 250 125 0 100 250 0 0
Tillgångar 1 250 1 250 1 375 1 250 1 125 1 000 1 100 1 250 1 000 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 145 1 145 1 270 1 145 1 020 895 995 1 145 895 895
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
Skulder och eget kapital 1 250 1 250 1 375 1 250 1 125 1 000 1 100 1 250 1 000 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 250 250 0 250 125 0 100 250 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,60% 91,60% 92,36% 91,60% 90,67% 89,50% 90,45% 91,60% 89,50% 89,50%
Kassalikviditet 238,10% 238,10% 357,14% 238,10% 119,05% 0,00% 95,24% 238,10% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...