Visa allt om Sista versen 27923 AB
Visa allt om Sista versen 27923 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 846 811 947 240 360 451 360 400 460 386
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 296 261 372 -119 -26 49 48 79 19 20
Resultat efter finansnetto 296 263 376 -112 -19 51 51 90 27 24
Årets resultat 231 205 322 -112 -19 37 38 65 19 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Omsättningstillgångar 1 179 1 176 1 039 473 632 712 781 691 685 678
Tillgångar 1 179 1 176 1 039 473 632 712 781 691 685 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 858 827 622 300 412 431 394 356 382 452
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 322 350 417 173 220 281 387 335 303 229
Skulder och eget kapital 1 179 1 176 1 039 473 632 712 781 691 685 681
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 350 350 360 240 264 260 210 220 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 110 110 113 75 83 82 66 71 90 65
Utdelning till aktieägare 600 200 0 0 0 0 0 0 91 89
Omsättning 846 811 947 240 360 451 360 400 460 386
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 846 811 947 240 360 451 360 400 460 386
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 495 503 319 351 347 282 294 396 315
Rörelseresultat, EBITDA 296 261 372 -119 -26 49 48 79 22 23
Nettoomsättningförändring 4,32% -14,36% 294,58% -33,33% -20,18% 25,28% -10,00% -13,04% 19,17% -%
Du Pont-modellen 25,11% 22,36% 36,19% -23,68% -3,01% 7,16% 6,53% 13,02% 3,94% 3,52%
Vinstmarginal 34,99% 32,43% 39,70% -46,67% -5,28% 11,31% 14,17% 22,50% 5,87% 6,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 101,30% 101,85% 65,68% 125,00% 114,44% 95,57% 109,44% 89,00% 83,04% 116,32%
Soliditet 72,77% 70,32% 59,87% 63,42% 65,19% 60,53% 50,45% 51,52% 55,77% 66,37%
Kassalikviditet 366,15% 336,00% 249,16% 273,41% 287,27% 253,38% 201,81% 206,27% 226,07% 296,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...