Visa allt om Emseviks Fastighets AB
Visa allt om Emseviks Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 186 369 368 368 360 399 386 376 374
Övrig omsättning 862 - - - - - 2 - 30 2
Rörelseresultat (EBIT) 762 29 180 170 185 129 128 160 197 198
Resultat efter finansnetto 742 -14 133 121 140 105 115 139 173 173
Årets resultat 20 -14 104 89 103 77 85 100 125 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 855 1 495 1 550 1 605 1 603 1 378 1 441 1 208 1 202 1 229
Omsättningstillgångar 163 300 376 263 323 504 467 779 685 534
Tillgångar 1 018 1 795 1 926 1 867 1 926 1 881 1 907 1 987 1 887 1 763
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 003 983 996 893 892 788 787 786 785 758
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 725 750 800 900 900 850 725 788 813
Kortfristiga skulder 15 87 180 175 134 193 270 476 315 193
Skulder och eget kapital 1 018 1 795 1 926 1 867 1 926 1 881 1 907 1 987 1 887 1 763
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 862 186 369 368 368 360 401 386 406 376
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 762 84 235 233 248 192 192 195 224 226
Nettoomsättningförändring -100,00% -49,59% 0,27% 0,00% 2,22% -9,77% 3,37% 2,66% 0,53% -%
Du Pont-modellen -% 1,62% 9,40% 9,16% 9,76% 6,86% 6,82% 9,16% 11,29% 11,68%
Vinstmarginal -% 15,59% 49,05% 46,47% 51,09% 35,83% 32,58% 47,15% 56,65% 55,08%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 114,52% 53,12% 23,91% 51,36% 86,39% 49,37% 78,50% 98,40% 91,18%
Soliditet 98,53% 54,76% 51,71% 47,83% 46,31% 41,89% 41,27% 39,56% 41,60% 42,99%
Kassalikviditet 1 086,67% 344,83% 208,89% 150,29% 241,04% 261,14% 172,96% 163,66% 217,46% 276,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...