Visa allt om Hands on i Stockholm AB
Visa allt om Hands on i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 938 1 011 1 540 1 280 1 118 1 158 874 855 889 818
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 376 162 486 318 308 186 104 45 107 35
Resultat efter finansnetto 376 163 491 328 319 187 105 50 108 35
Årets resultat 209 188 404 176 174 139 81 50 54 27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 9 14 8
Omsättningstillgångar 1 213 1 208 1 232 818 741 507 433 368 346 274
Tillgångar 1 213 1 208 1 232 818 741 507 437 377 359 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 333 545 316 314 268 208 177 177 147
Obeskattade reserver 185 85 166 195 110 29 34 41 63 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 262 66 92 9 11 2 10 2
Kortfristiga skulder 671 790 259 241 224 201 184 157 110 98
Skulder och eget kapital 1 213 1 208 1 232 818 741 507 437 377 359 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 245 - - 0 425 465 380 403 324 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 460 604 512 5 21 0 6 13 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 94 167 214 187 164 183 151 166 135 129
Utdelning till aktieägare 200 185 400 175 175 127 80 50 50 25
Omsättning 938 1 011 1 540 1 280 1 118 1 158 874 855 889 818
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 938 1 011 1 540 1 280 1 118 1 158 874 855 889 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 405 689 895 767 668 742 607 653 545 556
Rörelseresultat, EBITDA 376 162 486 318 308 191 109 50 112 48
Nettoomsättningförändring -7,22% -34,35% 20,31% 14,49% -3,45% 32,49% 2,22% -3,82% 8,68% -%
Du Pont-modellen 31,00% 13,58% 39,77% 40,10% 43,05% 36,88% 24,03% 13,00% 29,81% 12,41%
Vinstmarginal 40,09% 16,22% 31,82% 25,62% 28,53% 16,15% 12,01% 5,73% 12,04% 4,28%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 57,78% 41,35% 63,18% 45,08% 46,24% 26,42% 28,49% 24,68% 26,55% 21,52%
Soliditet 41,33% 33,05% 54,75% 56,20% 53,32% 57,08% 53,33% 54,78% 61,94% 60,55%
Kassalikviditet 180,77% 152,91% 475,68% 339,42% 330,80% 252,24% 235,33% 234,39% 314,55% 279,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...