Visa allt om Backavind AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 253 473 371 471 610 734 665 750 515 611
Övrig omsättning - - - - - 1 50 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -18 -10 61 202 364 348 408 -764 255
Resultat efter finansnetto -96 -29 -30 33 155 316 292 281 -851 164
Årets resultat 46 8 1 2 40 233 31 230 -179 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 436 686 936 1 186 1 436 1 686 1 937 2 187 2 437
Omsättningstillgångar 645 699 654 631 1 075 909 546 501 244 709
Tillgångar 831 1 135 1 340 1 567 2 261 2 345 2 232 2 437 2 431 3 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 375 368 367 417 577 344 357 128 306
Obeskattade reserver 185 340 379 410 380 280 280 30 0 672
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 195 375 555 1 202 1 182 1 362 1 672 1 962 1 902
Kortfristiga skulder 210 225 218 236 262 307 247 378 342 265
Skulder och eget kapital 831 1 135 1 340 1 567 2 261 2 345 2 232 2 437 2 431 3 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 53 200 0 45 0 0
Omsättning 253 473 371 471 610 735 715 750 515 611
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 160 232 240 311 452 614 598 658 -514 505
Nettoomsättningförändring -46,51% 27,49% -21,23% -22,79% -16,89% 10,38% -11,33% 45,63% -15,71% -%
Du Pont-modellen -10,83% -1,32% -0,67% 4,21% 9,46% 15,57% 15,64% 17,15% -30,93% 8,30%
Vinstmarginal -35,57% -3,17% -2,43% 14,01% 35,08% 49,73% 52,48% 55,73% -146,02% 42,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 171,94% 100,21% 117,52% 83,86% 133,28% 82,02% 44,96% 16,40% -19,03% 72,67%
Soliditet 68,03% 56,41% 49,52% 42,70% 30,83% 33,41% 24,66% 15,54% 5,27% 25,11%
Kassalikviditet 307,14% 310,67% 300,00% 267,37% 410,31% 296,09% 221,05% 132,54% 71,35% 267,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...