Visa allt om Ystads Alltjänst AB
Visa allt om Ystads Alltjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 883 50 50 47 779 669 256 172 123 765
Övrig omsättning - - - 23 - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 583 50 40 -11 29 71 64 124 -121 43
Resultat efter finansnetto 582 50 40 -11 29 71 64 122 -132 24
Årets resultat 340 39 31 -11 21 51 46 90 -98 19
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 914 575 575 0 9 13 72 113 143 553
Omsättningstillgångar 1 384 134 111 108 197 209 162 16 24 103
Tillgångar 2 298 709 686 108 207 222 234 129 167 656
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 159 120 89 122 151 146 112 22 120
Obeskattade reserver 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 550 550 0 0 23 0 2 0 0
Kortfristiga skulder 1 104 1 16 19 84 48 87 16 145 536
Skulder och eget kapital 2 298 709 686 108 207 222 234 129 167 656
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 154 177 69 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 464 - 0 0 27 11 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 128 - 0 0 72 61 22 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 883 50 50 70 779 669 256 172 124 765
Nyckeltal
Antal anställda 2 - 0 0 1 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 942 - - - 779 669 256 - 123 765
Personalkostnader per anställd (tkr) 256 - - - 253 250 91 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 674 50 40 -11 33 75 94 153 -98 116
Nettoomsättningförändring 3 666,00% 0,00% 6,38% -93,97% 16,44% 161,33% 48,84% 39,84% -83,92% -%
Du Pont-modellen 25,37% 7,05% 5,83% -10,19% 14,01% 31,98% 27,35% 96,12% -72,46% 6,55%
Vinstmarginal 30,96% 100,00% 80,00% -23,40% 3,72% 10,61% 25,00% 72,09% -98,37% 5,62%
Bruttovinstmarginal 83,75% 100,00% 100,00% 95,74% 67,65% 97,61% 93,36% 98,26% 13,82% 55,82%
Rörelsekapital/omsättning 14,87% 266,00% 190,00% 189,36% 14,51% 24,07% 29,30% 0,00% -98,37% -56,60%
Soliditet 26,67% 22,43% 17,49% 82,41% 58,94% 68,02% 62,39% 86,82% 13,17% 18,29%
Kassalikviditet 116,30% 13 400,00% 693,75% 568,42% 234,52% 435,42% 186,21% 100,00% 16,55% 13,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...