Visa allt om Ringåsen Bergtäkt AB
Visa allt om Ringåsen Bergtäkt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Nettoomsättning 179 170 449 0 0 625 3 170 3 967 4 089 2 882
Övrig omsättning - - - - - 2 722 418 745 1 658 1 006
Rörelseresultat (EBIT) -41 52 428 -14 -43 2 078 -604 275 -130 181
Resultat efter finansnetto -41 51 434 4 32 2 019 -703 3 -467 -44
Årets resultat -41 51 434 4 32 2 019 -703 3 -458 -38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 143 140 129 333 4 865 4 795 4 902 4 525
Omsättningstillgångar 376 555 532 101 726 984 1 058 1 883 1 861 2 601
Tillgångar 376 555 675 241 856 1 317 5 923 6 678 6 763 7 126
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 365 507 656 222 816 786 -566 137 134 192
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 484 1 392 5 446 5 595 5 576
Kortfristiga skulder 11 48 19 19 38 47 5 097 1 095 1 033 1 349
Skulder och eget kapital 376 555 675 241 856 1 317 5 923 6 678 6 763 7 126
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 102 400 400 390 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 180 100 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 10 - 0 16 98 192 200 177 142
Utdelning till aktieägare 100 100 200 0 600 0 0 0 0 0
Omsättning 179 170 449 0 0 3 347 3 588 4 712 5 747 3 888
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 179 170 - - - 313 1 585 1 984 2 045 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 110 - - 8 100 296 300 284 267
Rörelseresultat, EBITDA -41 52 428 -14 -43 2 078 -588 858 763 721
Nettoomsättningförändring 5,29% -62,14% -% -% -100,00% -80,28% -20,09% -2,98% 41,88% -%
Du Pont-modellen -10,90% 9,37% 64,30% -% -% 158,77% -9,30% 4,87% -0,50% 2,71%
Vinstmarginal -22,91% 30,59% 96,66% -% -% 334,56% -17,38% 8,19% -0,83% 6,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 12,48% 13,44% 42,60% 31,99% 41,57%
Rörelsekapital/omsättning 203,91% 298,24% 114,25% -% -% 149,92% -127,41% 19,86% 20,25% 43,44%
Soliditet 97,07% 91,35% 97,19% 92,12% 95,33% 59,68% -9,56% 2,05% 1,98% 2,79%
Kassalikviditet 3 418,18% 1 156,25% 2 800,00% 531,58% 1 910,53% 2 093,62% 10,01% 47,67% 81,80% 76,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...