Visa allt om Ströman Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 42 569 40 928 45 131 37 040 36 444 36 543 32 700 36 013 36 550 28 458
Övrig omsättning 975 749 1 004 1 466 1 198 1 142 786 1 241 1 396 1 229
Rörelseresultat (EBIT) 2 094 2 468 3 069 3 662 3 323 2 071 1 254 1 931 2 654 1 231
Resultat efter finansnetto 2 165 2 503 3 089 3 682 3 350 2 036 1 211 1 792 2 590 1 157
Årets resultat 1 415 1 922 2 000 1 961 1 875 1 301 755 1 036 1 209 633
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 847 5 807 6 677 6 003 1 567 786 891 988 1 682 688
Omsättningstillgångar 18 177 15 769 11 609 11 978 14 686 12 397 9 810 11 267 11 139 9 604
Tillgångar 23 024 21 576 18 287 17 981 16 253 13 183 10 701 12 255 12 821 10 293
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 527 10 342 8 900 7 380 5 803 4 312 3 203 2 640 1 604 996
Obeskattade reserver 5 577 5 240 5 226 4 872 3 999 3 224 2 979 2 842 2 527 1 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 161 245 503 1 224 1 590 2 724 1 785
Kortfristiga skulder 6 920 5 994 4 161 5 568 6 206 5 144 3 296 5 183 5 966 5 871
Skulder och eget kapital 23 024 21 576 18 287 17 981 16 253 13 183 10 701 12 255 12 821 10 293
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 1 072 1 019 829 830 926 1 074
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 137 5 028 4 619 4 652 3 549 3 291 3 118 3 529 3 276 2 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 217 145 87 - 126 -
Sociala kostnader 1 770 1 792 1 690 1 584 1 694 1 740 1 560 1 645 1 662 1 502
Utdelning till aktieägare 480 480 480 480 384 384 192 0 0 0
Omsättning 43 544 41 677 46 135 38 506 37 642 37 685 33 486 37 254 37 946 29 687
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 275 3 148 3 472 3 087 3 313 3 322 2 973 3 274 3 323 2 587
Personalkostnader per anställd (tkr) 591 581 532 556 574 550 501 546 544 498
Rörelseresultat, EBITDA 2 811 3 312 3 880 4 077 3 749 2 502 1 680 2 363 3 272 1 826
Nettoomsättningförändring 4,01% -9,31% 21,84% 1,64% -0,27% 11,75% -9,20% -1,47% 28,43% -%
Du Pont-modellen 9,50% 11,70% 17,06% 20,75% 20,93% 15,80% 12,05% 15,94% 20,97% 12,02%
Vinstmarginal 5,14% 6,17% 6,91% 10,07% 9,33% 5,70% 3,94% 5,43% 7,35% 4,35%
Bruttovinstmarginal 31,36% 35,02% 31,88% 35,82% 33,96% 29,28% 28,48% 29,76% 30,76% 31,32%
Rörelsekapital/omsättning 26,44% 23,88% 16,50% 17,31% 23,27% 19,85% 19,92% 16,89% 14,15% 13,12%
Soliditet 64,62% 66,88% 69,73% 61,01% 53,84% 50,73% 49,98% 38,24% 26,70% 21,16%
Kassalikviditet 158,02% 157,01% 122,86% 78,88% 145,07% 149,03% 159,68% 101,45% 75,26% 85,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...