Visa allt om Ströman Maskin AB
Visa allt om Ströman Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 58 074 42 569 40 928 45 131 37 040 36 444 36 543 32 700 36 013 36 550
Övrig omsättning 1 588 975 749 1 004 1 466 1 198 1 142 786 1 241 1 396
Rörelseresultat (EBIT) 3 066 2 094 2 468 3 069 3 662 3 323 2 071 1 254 1 931 2 654
Resultat efter finansnetto 3 093 2 165 2 503 3 089 3 682 3 350 2 036 1 211 1 792 2 590
Årets resultat 2 081 1 415 1 922 2 000 1 961 1 875 1 301 755 1 036 1 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 009 4 847 5 807 6 677 6 003 1 567 786 891 988 1 682
Omsättningstillgångar 18 516 18 177 15 769 11 609 11 978 14 686 12 397 9 810 11 267 11 139
Tillgångar 24 525 23 024 21 576 18 287 17 981 16 253 13 183 10 701 12 255 12 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 127 10 527 10 342 8 900 7 380 5 803 4 312 3 203 2 640 1 604
Obeskattade reserver 5 982 5 577 5 240 5 226 4 872 3 999 3 224 2 979 2 842 2 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 161 245 503 1 224 1 590 2 724
Kortfristiga skulder 6 416 6 920 5 994 4 161 5 568 6 206 5 144 3 296 5 183 5 966
Skulder och eget kapital 24 525 23 024 21 576 18 287 17 981 16 253 13 183 10 701 12 255 12 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 1 072 1 019 829 830 926
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 5 737 5 137 5 028 4 619 4 652 3 549 3 291 3 118 3 529 3 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 217 145 87 - 126
Sociala kostnader 1 949 1 770 1 792 1 690 1 584 1 694 1 740 1 560 1 645 1 662
Utdelning till aktieägare 0 480 480 480 480 384 384 192 0 0
Omsättning 59 662 43 544 41 677 46 135 38 506 37 642 37 685 33 486 37 254 37 946
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 467 3 275 3 148 3 472 3 087 3 313 3 322 2 973 3 274 3 323
Personalkostnader per anställd (tkr) 662 591 581 532 556 574 550 501 546 544
Rörelseresultat, EBITDA 4 320 2 811 3 312 3 880 4 077 3 749 2 502 1 680 2 363 3 272
Nettoomsättningförändring 36,42% 4,01% -9,31% 21,84% 1,64% -0,27% 11,75% -9,20% -1,47% -%
Du Pont-modellen 12,75% 9,50% 11,70% 17,06% 20,75% 20,93% 15,80% 12,05% 15,94% 20,97%
Vinstmarginal 5,38% 5,14% 6,17% 6,91% 10,07% 9,33% 5,70% 3,94% 5,43% 7,35%
Bruttovinstmarginal 27,45% 31,36% 35,02% 31,88% 35,82% 33,96% 29,28% 28,48% 29,76% 30,76%
Rörelsekapital/omsättning 20,84% 26,44% 23,88% 16,50% 17,31% 23,27% 19,85% 19,92% 16,89% 14,15%
Soliditet 68,47% 64,62% 66,88% 69,73% 61,01% 53,84% 50,73% 49,98% 38,24% 26,70%
Kassalikviditet 131,92% 158,02% 157,01% 122,86% 78,88% 145,07% 149,03% 159,68% 101,45% 75,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...