Visa allt om Hermanssons Bygg & Snickeri AB
Visa allt om Hermanssons Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 561 368 486 623 956 1 234 2 389 648 1 026 786
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 128 137 213 201 323 583 41 152 268
Resultat efter finansnetto 391 167 140 231 180 353 618 31 142 268
Årets resultat 305 135 160 157 124 262 472 16 85 165
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 450 545 695 780 500 488 0 60 80 0
Omsättningstillgångar 525 382 302 346 507 551 1 484 368 348 535
Tillgångar 975 927 997 1 126 1 007 1 039 1 484 428 428 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 803 798 843 863 806 782 620 148 192 262
Obeskattade reserver 0 0 0 64 40 40 40 51 50 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 172 129 153 199 161 218 824 229 186 233
Skulder och eget kapital 975 927 997 1 126 1 007 1 039 1 484 428 428 535
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 127 163 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 3 54 49 27
Utdelning till aktieägare 200 300 180 180 100 100 100 0 60 155
Omsättning 561 368 486 623 956 1 234 2 389 648 1 026 786
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 2 389 648 1 026 786
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 15 192 220 126
Rörelseresultat, EBITDA 93 128 137 213 201 323 583 61 172 268
Nettoomsättningförändring 52,45% -24,28% -21,99% -34,83% -22,53% -48,35% 268,67% -36,84% 30,53% -%
Du Pont-modellen 40,31% 18,45% 14,94% 22,47% 22,05% 33,97% 41,64% 11,21% 41,36% 50,09%
Vinstmarginal 70,05% 46,47% 30,66% 40,61% 23,22% 28,61% 25,87% 7,41% 17,25% 34,10%
Bruttovinstmarginal 38,15% 63,86% 51,85% 100,00% 100,00% 46,27% 34,24% 100,00% 42,88% 52,80%
Rörelsekapital/omsättning 62,92% 68,75% 30,66% 23,60% 36,19% 26,99% 27,63% 21,45% 15,79% 38,42%
Soliditet 82,36% 86,08% 84,55% 80,83% 82,97% 78,10% 43,77% 43,16% 53,27% 54,36%
Kassalikviditet 305,23% 296,12% 197,39% 173,87% 314,91% 252,75% 180,10% 160,70% 187,10% 229,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...