Visa allt om K Stjernlöf Almqvist Psykologkonsult Aktiebolag
Visa allt om K Stjernlöf Almqvist Psykologkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 21 22 0 79 0 68 123 41 114
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 11 2 -13 45 -36 27 78 -11 -84
Resultat efter finansnetto -7 11 2 -13 45 -36 27 79 -8 -84
Årets resultat -7 11 2 -13 43 -36 24 79 -8 -84
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 7 13 21 33
Omsättningstillgångar 149 160 196 190 268 201 266 237 150 192
Tillgångar 149 160 196 190 268 203 273 250 171 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 132 139 128 126 189 147 213 219 140 149
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 58 57 57 47 48 16 15 0
Kortfristiga skulder 7 11 11 7 21 10 12 15 16 76
Skulder och eget kapital 149 160 196 190 268 203 273 250 171 224
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 0 30 30 0 0
Omsättning 0 21 22 0 79 0 68 123 41 114
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 41 114
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 144
Rörelseresultat, EBITDA -7 11 2 -13 47 -31 33 86 0 -74
Nettoomsättningförändring -100,00% -4,55% -% -100,00% -% -100,00% -44,72% 200,00% -64,04% -%
Du Pont-modellen -% 6,88% 1,02% -% 16,79% -% 10,26% 31,60% -4,68% -37,50%
Vinstmarginal -% 52,38% 9,09% -% 56,96% -% 41,18% 64,23% -19,51% -73,68%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 709,52% 840,91% -% 312,66% -% 373,53% 180,49% 326,83% 101,75%
Soliditet 88,59% 86,88% 65,31% 66,32% 70,52% 72,41% 78,02% 87,60% 81,87% 66,52%
Kassalikviditet 2 128,57% 1 454,55% 1 781,82% 2 714,29% 1 276,19% 2 010,00% 2 216,67% 1 580,00% 937,50% 252,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...