Visa allt om STAR Service i Torup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 164 1 241 1 557 1 422 1 291
Övrig omsättning - - - - - 14 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 343 187 223 328 255 210 50 158 177 111
Resultat efter finansnetto 399 320 259 272 189 205 162 140 178 110
Årets resultat 281 258 180 134 87 104 87 65 132 56
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 343 43 67 40 24 33 34 46 13 13
Omsättningstillgångar 1 131 1 297 1 193 1 174 1 040 936 848 966 904 814
Tillgångar 1 474 1 339 1 260 1 214 1 064 969 882 1 012 917 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 834 703 595 565 531 544 500 473 508 426
Obeskattade reserver 466 414 391 367 303 262 218 183 148 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 174 223 274 282 230 163 164 356 261 244
Skulder och eget kapital 1 474 1 339 1 260 1 214 1 064 969 882 1 012 917 827
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 360 394 358 303 278 240 300 382 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0 - - -
Sociala kostnader 37 66 139 117 120 112 99 116 133 115
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 100 100 60 60 100 50
Omsättning 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 178 1 241 1 557 1 422 1 291
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 164 1 241 1 557 1 422 1 291
Personalkostnader per anställd (tkr) 416 454 548 524 444 398 342 434 521 457
Rörelseresultat, EBITDA 367 211 247 342 264 220 62 176 183 118
Nettoomsättningförändring 18,86% -18,99% -8,21% 5,57% 35,82% -6,20% -20,30% 9,49% 10,15% -%
Du Pont-modellen 27,14% 23,82% 20,56% 27,02% 24,34% 25,70% 19,05% 16,60% 19,52% 13,42%
Vinstmarginal 27,12% 25,71% 16,91% 19,65% 16,38% 21,39% 13,54% 10,79% 12,59% 8,60%
Bruttovinstmarginal 72,27% 79,37% 75,13% 74,72% 69,83% 78,87% 57,86% 64,48% 72,43% 72,97%
Rörelsekapital/omsättning 64,88% 86,54% 59,99% 53,45% 51,23% 66,41% 55,12% 39,18% 45,22% 44,15%
Soliditet 81,24% 76,62% 70,09% 68,82% 70,89% 76,07% 74,49% 59,76% 67,02% 65,18%
Kassalikviditet 525,86% 501,35% 362,04% 348,94% 375,22% 433,13% 395,12% 219,10% 244,06% 220,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...