Visa allt om STAR Service i Torup AB
Visa allt om STAR Service i Torup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 798 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 164 1 241 1 557 1 422
Övrig omsättning - - - - - - 14 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 520 343 187 223 328 255 210 50 158 177
Resultat efter finansnetto 525 399 320 259 272 189 205 162 140 178
Årets resultat 348 281 258 180 134 87 104 87 65 132
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 320 343 43 67 40 24 33 34 46 13
Omsättningstillgångar 1 475 1 131 1 297 1 193 1 174 1 040 936 848 966 904
Tillgångar 1 795 1 474 1 339 1 260 1 214 1 064 969 882 1 012 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 834 703 595 565 531 544 500 473 508
Obeskattade reserver 544 466 414 391 367 303 262 218 183 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 219 174 223 274 282 230 163 164 356 261
Skulder och eget kapital 1 795 1 474 1 339 1 260 1 214 1 064 969 882 1 012 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 360 394 358 303 278 240 300 382
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 338 360 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 47 37 66 139 117 120 112 99 116 133
Utdelning till aktieägare 400 150 150 150 150 100 100 60 60 100
Omsättning 1 798 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 178 1 241 1 557 1 422
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 798 1 475 1 241 1 532 1 669 1 581 1 164 1 241 1 557 1 422
Personalkostnader per anställd (tkr) 403 416 454 548 524 444 398 342 434 521
Rörelseresultat, EBITDA 544 367 211 247 342 264 220 62 176 183
Nettoomsättningförändring 21,90% 18,86% -18,99% -8,21% 5,57% 35,82% -6,20% -20,30% 9,49% -%
Du Pont-modellen 29,30% 27,14% 23,82% 20,56% 27,02% 24,34% 25,70% 19,05% 16,60% 19,52%
Vinstmarginal 29,25% 27,12% 25,71% 16,91% 19,65% 16,38% 21,39% 13,54% 10,79% 12,59%
Bruttovinstmarginal 71,58% 72,27% 79,37% 75,13% 74,72% 69,83% 78,87% 57,86% 64,48% 72,43%
Rörelsekapital/omsättning 69,86% 64,88% 86,54% 59,99% 53,45% 51,23% 66,41% 55,12% 39,18% 45,22%
Soliditet 81,13% 81,24% 76,62% 70,09% 68,82% 70,89% 76,07% 74,49% 59,76% 67,02%
Kassalikviditet 563,47% 525,86% 501,35% 362,04% 348,94% 375,22% 433,13% 395,12% 219,10% 244,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...