Visa allt om Trend Importen i Höllviken AB
Visa allt om Trend Importen i Höllviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 12 300 460 431 358 311 310 1 649 5 075
Övrig omsättning - 25 62 208 - 152 - 86 484 9
Rörelseresultat (EBIT) -5 -47 41 240 2 126 -75 -100 -70 478
Resultat efter finansnetto -4 -29 124 300 -113 -3 -171 60 -203 460
Årets resultat -4 32 109 191 2 23 -11 68 13 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 33 530 548 642 717 574 1 461
Omsättningstillgångar 499 506 1 616 1 484 736 886 844 954 1 131 1 744
Tillgångar 499 506 1 616 1 517 1 265 1 433 1 486 1 672 1 704 3 205
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 446 1 514 1 405 1 217 1 212 1 189 1 199 1 131 1 118
Obeskattade reserver 0 0 70 63 0 162 252 423 431 716
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372
Kortfristiga skulder 213 60 33 50 50 59 46 49 142 998
Skulder och eget kapital 499 506 1 616 1 517 1 265 1 433 1 486 1 672 1 704 3 205
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 15 24 145
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 129 792
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 5 41 330
Utdelning till aktieägare 160 156 1 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 37 362 668 431 510 311 396 2 133 5 084
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 269
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 333
Rörelseresultat, EBITDA -5 -47 41 254 20 143 0 -20 42 946
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -34,78% 6,73% 20,39% 15,11% 0,32% -81,20% -67,51% -%
Du Pont-modellen -% -5,53% 7,67% 19,78% 1,50% 9,84% -4,64% 3,71% -3,29% 15,32%
Vinstmarginal -% -233,33% 41,33% 65,22% 4,41% 39,39% -22,19% 20,00% -3,40% 9,67%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 19,35% 20,42% 23,74% 23,79% 21,29% 22,92% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 3 716,67% 527,67% 311,74% 159,16% 231,01% 256,59% 291,94% 59,98% 14,70%
Soliditet 57,11% 88,14% 97,07% 95,68% 96,21% 92,91% 92,51% 89,93% 84,58% 50,97%
Kassalikviditet 234,27% 843,33% 4 681,82% 2 826,00% 1 472,00% 1 501,69% 1 834,78% 1 946,94% 796,48% 174,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...