Visa allt om Jakobssons Handel i Uppsala AB
Visa allt om Jakobssons Handel i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 464 6 714 5 517 4 396 3 369 7 030 4 786 3 458 3 207 2 969
Övrig omsättning 31 3 - 209 155 130 35 1 108 -
Rörelseresultat (EBIT) 186 22 49 -69 -46 241 -9 -38 9 -10
Resultat efter finansnetto 186 23 51 -70 -43 239 -9 -32 13 -9
Årets resultat 146 21 51 -70 5 149 -9 -29 7 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 12 12 12 19 8 38 15 21 23
Omsättningstillgångar 2 920 1 811 1 732 1 715 1 347 954 1 923 979 669 571
Tillgångar 2 932 1 823 1 744 1 727 1 366 962 1 961 994 689 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 290 144 223 211 282 276 127 136 165 158
Obeskattade reserver 1 1 0 0 0 50 0 0 3 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 641 1 678 1 521 1 516 1 085 636 1 834 858 521 436
Skulder och eget kapital 2 932 1 823 1 744 1 727 1 366 962 1 961 994 689 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 864 852 807 578 642 642 636 635 657 528
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 580 646 413 366 160 522 285 28 28 55
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 486 487 389 280 246 319 285 265 270 233
Utdelning till aktieägare 100 0 100 40 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 495 6 717 5 517 4 605 3 524 7 160 4 821 3 459 3 315 2 969
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 4 3 2 5 5 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 493 1 679 1 379 1 465 1 685 1 406 957 1 153 1 604 990
Personalkostnader per anställd (tkr) 389 496 400 411 526 288 237 315 485 274
Rörelseresultat, EBITDA 186 22 49 -69 -45 244 -6 -32 17 0
Nettoomsättningförändring 11,17% 21,70% 25,50% 30,48% -52,08% 46,89% 38,40% 7,83% 8,02% -%
Du Pont-modellen 6,34% 1,21% 2,92% -3,88% -3,15% 25,05% -0,41% -3,22% 2,03% -1,52%
Vinstmarginal 2,49% 0,33% 0,92% -1,52% -1,28% 3,43% -0,17% -0,93% 0,44% -0,30%
Bruttovinstmarginal 48,03% 49,82% 48,98% 46,29% 50,22% 46,54% 32,82% 34,50% 35,05% 36,98%
Rörelsekapital/omsättning 3,74% 1,98% 3,82% 4,53% 7,78% 4,52% 1,86% 3,50% 4,61% 4,55%
Soliditet 9,92% 7,94% 12,79% 12,22% 20,64% 32,52% 6,48% 13,68% 24,26% 26,60%
Kassalikviditet 88,07% 76,88% 83,96% 84,70% 51,15% 87,26% 58,94% 53,73% 64,68% 50,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...