Visa allt om Bergström & Hellqvist AB
Visa allt om Bergström & Hellqvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 662 7 084 5 775 5 364 5 687 7 529 5 594 4 723 3 487 2 553
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 214 864 219 408 662 1 632 751 969 641 456
Resultat efter finansnetto 1 214 865 222 411 669 1 638 759 897 648 462
Årets resultat 943 674 503 216 357 1 196 516 449 462 328
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 20 25 30 35 42 53 15 24 27
Omsättningstillgångar 2 737 2 491 1 886 1 752 3 882 4 345 3 698 3 096 2 289 1 746
Tillgångar 2 752 2 511 1 911 1 782 3 917 4 388 3 752 3 111 2 313 1 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 441 1 097 723 421 2 504 2 748 1 952 1 676 1 427 1 115
Obeskattade reserver 285 290 295 725 620 445 442 400 165 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 026 1 123 892 636 793 1 195 1 358 1 034 720 492
Skulder och eget kapital 2 752 2 511 1 911 1 782 3 917 4 388 3 752 3 111 2 313 1 773
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 935 795 685 638 651
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 378 2 378 2 142 1 763 1 807 1 154 852 632 322 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 132 1 130 1 023 896 1 008 1 087 849 592 384 257
Utdelning till aktieägare 800 600 300 200 2 300 600 400 240 200 150
Omsättning 7 662 7 084 5 775 5 364 5 687 7 529 5 594 4 723 3 487 2 553
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 4 4 5 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 532 1 417 1 444 1 341 1 422 1 506 1 119 1 181 1 162 1 277
Personalkostnader per anställd (tkr) 731 734 816 701 734 672 533 510 491 621
Rörelseresultat, EBITDA 1 219 869 224 413 669 1 643 762 978 656 468
Nettoomsättningförändring 8,16% 22,67% 7,66% -5,68% -24,47% 34,59% 18,44% 35,45% 36,58% -%
Du Pont-modellen 44,11% 34,45% 11,62% 23,12% 17,16% 37,42% 21,51% 31,89% 28,15% 26,40%
Vinstmarginal 15,84% 12,21% 3,84% 7,68% 11,82% 21,81% 14,43% 21,00% 18,67% 18,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,33% 19,31% 17,21% 20,81% 54,32% 41,84% 41,83% 43,66% 45,00% 49,12%
Soliditet 60,44% 52,70% 49,87% 53,61% 75,59% 70,10% 60,71% 63,13% 66,83% 69,59%
Kassalikviditet 266,76% 221,82% 211,43% 275,47% 489,53% 363,60% 272,31% 299,42% 317,92% 354,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...