Visa allt om Xcedro AB
Visa allt om Xcedro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 923 1 250 956 1 624 1 965 2 062 1 483
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -8 -10 466 758 377 374 42 421 84
Resultat efter finansnetto 27 113 31 508 784 468 466 62 591 87
Årets resultat 78 103 79 278 437 287 292 36 383 63
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 117 117 117 121 155 197 99 528
Omsättningstillgångar 1 359 1 488 1 454 1 787 1 678 1 150 1 030 1 037 991 255
Tillgångar 1 383 1 512 1 571 1 905 1 796 1 270 1 184 1 234 1 091 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 951 1 008 1 079 940 633 646 404 503 193
Obeskattade reserver 487 556 550 625 505 320 220 125 125 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 40 40 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 6 14 201 351 318 318 665 424 526
Skulder och eget kapital 1 383 1 512 1 571 1 905 1 796 1 270 1 184 1 234 1 091 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 86 403 215 545 514
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 276 300 200 43 448 237 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 52 57 35 320 482 434 433
Utdelning till aktieägare 160 156 160 150 140 130 300 50 135 73
Omsättning 0 0 0 923 1 250 956 1 624 1 965 2 062 1 483
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 923 1 250 478 812 655 1 031 742
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 351 383 185 398 389 653 556
Rörelseresultat, EBITDA -11 -8 -10 466 761 381 383 55 436 100
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -26,16% 30,75% -41,13% -17,35% -4,70% 39,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 26,72% 43,71% 36,77% 39,44% 5,02% 54,17% 11,10%
Vinstmarginal -% -% -% 55,15% 62,80% 48,85% 28,76% 3,16% 28,66% 5,87%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 171,83% 106,16% 87,03% 43,84% 18,93% 27,50% -18,27%
Soliditet 90,52% 91,58% 91,47% 80,82% 73,06% 68,41% 68,26% 40,03% 54,35% 25,99%
Kassalikviditet 5 662,50% 24 800,00% 10 385,71% 889,05% 478,06% 361,64% 323,90% 155,94% 233,73% 48,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...