Visa allt om Grey, Grey&Grey Ego AB
Visa allt om Grey, Grey&Grey Ego AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 40 75 57 499 164
Övrig omsättning - - - - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -5 -6 -11 27 -150 -32 295 -301
Resultat efter finansnetto -5 -5 -5 2 -11 -300 -150 -32 295 -301
Årets resultat -5 -5 -5 2 -11 -300 -150 -32 295 -301
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 327 290 255 11
Omsättningstillgångar 619 624 629 639 743 399 385 567 705 598
Tillgångar 619 624 629 639 743 399 712 857 959 610
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 188 193 198 203 202 213 513 663 695 400
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 431 431 431 436 541 187 199 194 264 209
Skulder och eget kapital 619 624 629 639 743 399 712 857 959 610
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 40 75 57 499 171
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -5 -6 -11 27 -145 -32 301 -292
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -46,67% 31,58% -88,58% 204,27% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 6,77% -21,07% -3,73% 30,76% -49,34%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 67,50% -200,00% -56,14% 59,12% -183,54%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 29,33% -5,26% 67,33% -160,37%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 530,00% 248,00% 654,39% 88,38% 237,20%
Soliditet 30,37% 30,93% 31,48% 31,77% 27,19% 53,38% 72,05% 77,36% 72,47% 65,57%
Kassalikviditet 143,62% 144,78% 145,94% 146,56% 137,34% 213,37% 193,47% 292,27% 267,05% 228,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...