Visa allt om TKF Värmland AB
Visa allt om TKF Värmland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 187 0 27 171 241 89 27 95 112 517
Övrig omsättning - - - - - - - 2 - 12
Rörelseresultat (EBIT) 170 0 7 -20 -152 -121 -148 -69 0 -52
Resultat efter finansnetto 170 0 -1 -30 -156 -125 -156 -73 -1 -53
Årets resultat 170 0 -1 -30 -156 -125 -156 -73 -1 -53
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 14 101 128 58 1
Omsättningstillgångar 40 1 1 393 496 86 27 48 98 171
Tillgångar 40 1 1 393 504 100 128 177 156 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 -143 -144 -143 -113 43 -47 109 62 63
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 99 100 98 46 20 31 42 0
Kortfristiga skulder 14 144 45 436 519 12 155 36 52 109
Skulder och eget kapital 40 1 1 393 504 100 128 177 156 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 79 0 0 7 42 39 58
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 95 30 0 0 0 124
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 2 26 25 9 9 20 16 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 187 0 27 171 241 89 27 97 112 529
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 2 1 1 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 171 121 89 27 - - 517
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 112 91 44 17 - - 255
Rörelseresultat, EBITDA 170 0 7 -20 -145 -114 -121 -62 3 -3
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -84,21% -29,05% 170,79% 229,63% -71,58% -15,18% -78,34% -%
Du Pont-modellen 425,00% -% 700,00% -5,09% -30,16% -121,00% -115,62% -38,98% 0,00% -30,23%
Vinstmarginal 90,91% -% 25,93% -11,70% -63,07% -135,96% -548,15% -72,63% 0,00% -10,06%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 77,53% 100,00% 92,63% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,90% -% -162,96% -25,15% -9,54% 83,15% -474,07% 12,63% 41,07% 11,99%
Soliditet 67,50% -14 300,00% -14 400,00% -36,39% -22,42% 43,00% -36,72% 61,58% 39,74% 36,63%
Kassalikviditet 285,71% 0,69% 2,22% 90,14% 95,57% 716,67% 17,42% 133,33% 188,46% 156,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...