Visa allt om Gusten Wallin Förvaltnings AB
Visa allt om Gusten Wallin Förvaltnings AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 066 21 787 21 421 20 815 21 236 17 565 16 696 19 406 20 005 17 163
Övrig omsättning 5 471 4 861 4 743 4 984 4 460 4 104 3 560 4 796 4 665 3 581
Rörelseresultat (EBIT) 10 278 7 492 7 753 6 369 7 620 5 091 1 055 5 616 6 486 4 679
Resultat efter finansnetto 10 085 7 243 7 469 5 990 7 300 5 728 602 5 104 6 208 4 269
Årets resultat 7 801 5 555 5 954 4 831 5 310 4 440 563 3 612 4 405 3 013
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 508 43 827 34 934 36 596 29 493 27 989 29 578 33 189 26 623 20 610
Omsättningstillgångar 9 160 9 296 10 787 7 171 8 314 5 965 3 880 3 129 5 196 6 152
Tillgångar 66 668 53 122 45 721 43 767 37 806 33 955 33 458 36 318 31 818 26 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 556 37 555 33 750 28 697 24 665 20 755 16 715 16 153 13 241 10 336
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 930 3 319 3 084 2 933 3 125 2 656 2 590 2 906 2 521 2 239
Långfristiga skulder 11 483 7 627 4 651 7 785 6 219 7 393 9 747 10 421 9 999 8 180
Kortfristiga skulder 7 699 4 621 4 236 4 353 3 797 3 150 4 406 6 839 6 057 6 008
Skulder och eget kapital 66 668 53 122 45 721 43 767 37 806 33 955 33 458 36 318 31 818 26 762
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 512 537 533 512 495 449 440 525 450 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 565 3 117 2 970 2 970 2 462 2 458 1 642 1 999 1 978 1 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 443 1 220 1 478 1 380 1 175 1 056 1 023 1 189 1 176 1 066
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 537 26 648 26 164 25 799 25 696 21 669 20 256 24 202 24 670 20 744
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 10 9 7 8 8 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 188 2 179 2 142 2 313 3 034 2 196 2 087 2 156 2 223 1 907
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 497 501 550 464 342 304 431 428 378
Rörelseresultat, EBITDA 15 161 12 638 12 826 11 441 12 367 9 355 5 755 10 187 11 321 8 918
Nettoomsättningförändring 10,46% 1,71% 2,91% -1,98% 20,90% 5,20% -13,96% -2,99% 16,56% -%
Du Pont-modellen 15,43% 14,17% 17,04% 14,63% 20,27% 17,97% 3,36% 15,93% 21,09% 17,51%
Vinstmarginal 42,75% 34,54% 36,36% 30,75% 36,08% 34,74% 6,73% 29,81% 33,55% 27,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,07% 21,46% 30,58% 13,54% 21,27% 16,03% -3,15% -19,12% -4,30% 0,84%
Soliditet 65,33% 70,70% 73,82% 65,57% 65,24% 61,13% 49,96% 44,48% 41,61% 38,62%
Kassalikviditet 118,98% 201,17% 254,65% 164,74% 218,96% 189,37% 88,06% 45,75% 85,79% 102,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -38 -36 -56 -46 -29 -28 -26 -27 -31
Resultat efter finansnetto 9 719 10 043 2 029 62 -839 3 067 933 -56 50 3 098
Årets resultat 9 893 10 005 1 990 51 -839 3 049 1 002 2 36 3 070
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 420 23 370 1 320 1 270 1 270 550 890 1 750 2 550 2 550
Omsättningstillgångar 6 161 5 977 5 056 6 303 6 416 6 318 4 155 3 589 4 011 3 267
Tillgångar 35 581 29 347 6 376 7 573 7 686 6 868 5 045 5 339 6 561 5 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 460 12 568 4 363 4 122 4 972 6 610 4 961 4 359 4 357 5 020
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 000 14 300 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 120 2 480 2 013 3 450 715 257 83 980 2 204 796
Skulder och eget kapital 35 581 29 347 6 376 7 573 7 686 6 868 5 045 5 339 6 561 5 817
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 640 2 000 1 800 1 750 900 700 1 400 0 0 700
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -38 -36 -56 -46 -29 -28 -26 -27 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 57,50% 42,83% 68,43% 54,43% 64,69% 96,24% 98,33% 81,64% 66,41% 86,30%
Kassalikviditet 290,61% 241,01% 251,17% 182,70% 897,34% 2 458,37% 5 006,02% 366,22% 181,99% 410,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...