allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Gusten Wallin Förvaltnings AB

ORG.NR: 556610-7941
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 24 066 21 787 21 421  
  Övrig omsättning (TKR) 5 471 4 861 4 743  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 10 278 7 492 7 753  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 10 085 7 243 7 469  
  Årets resultat (TKR) 7 801 5 555 5 954  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 57 508 43 827 34 934  
  Omsättningstillgångar (TKR) 9 160 9 296 10 787  
  Tillgångar (TKR) 66 668 53 122 45 721  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 43 556 37 555 33 750  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 3 930 3 319 3 084  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 483 7 627 4 651  
  Kortfristiga skulder (TKR) 7 699 4 621 4 236  
  Skulder och eget kapital (TKR) 66 668 53 122 45 721  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 512 537 533  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 3 565 3 117 2 970  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 443 1 220 1 478  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 11 10 10  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 188 2 179 2 142  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 502 497 501  
  Nettoomsättningförändring 10,46 % 1,71 % 2,91 %  
  Vinstmarginal 42,75 % 34,54 % 36,36 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 65,33 % 70,70 % 73,82 %  
  Kassalikviditet 118,98 % 201,17 % 254,65 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -38 -36 -56  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 10 043 2 029 62  
  Årets resultat (TKR) 10 005 1 990 51  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 23 370 1 320 1 270  
  Omsättningstillgångar (TKR) 5 977 5 056 6 303  
  Tillgångar (TKR) 29 347 6 376 7 573  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 12 568 4 363 4 122  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 14 300 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 2 480 2 013 3 450  
  Skulder och eget kapital (TKR) 29 347 6 376 7 573  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 2 000 1 800 1 750  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 42,83 % 68,43 % 54,43 %  
  Kassalikviditet 241,01 % 251,17 % 182,70 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 29 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X