Visa allt om MarknadsKommunikation Ahlebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 132 199 208 1 451 1 425 1 623 3 499 5 423 4 451 4 704
Övrig omsättning - - - 19 - - 2 - - 15
Rörelseresultat (EBIT) -105 -163 -261 375 535 247 -172 464 553 762
Resultat efter finansnetto -102 -160 -257 389 553 247 -154 480 559 762
Årets resultat -102 -160 -154 214 412 207 -131 349 377 547
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 3 12 43 77 99 156 86
Omsättningstillgångar 1 100 1 287 1 662 2 320 2 090 1 695 1 668 2 141 2 385 1 755
Tillgångar 1 100 1 287 1 663 2 324 2 101 1 739 1 745 2 240 2 541 1 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 045 1 247 1 557 1 862 1 798 1 506 1 419 1 700 1 551 1 284
Obeskattade reserver 0 0 0 102 6 13 0 23 32 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 40 106 359 297 220 326 517 958 557
Skulder och eget kapital 1 100 1 287 1 663 2 324 2 101 1 739 1 745 2 240 2 541 1 841
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 141 - 139 557 539 539 472
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 24 24 140 0 48 35 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 18 19 55 59 28 99 254 298 207 225
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 150 120 130 150 200 110
Omsättning 132 199 208 1 470 1 425 1 623 3 501 5 423 4 451 4 719
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 132 199 208 1 451 1 425 1 623 1 750 2 712 2 226 2 352
Personalkostnader per anställd (tkr) 53 56 212 232 86 278 413 427 383 353
Rörelseresultat, EBITDA -105 -162 -258 378 567 281 -138 507 596 797
Nettoomsättningförändring -33,67% -4,33% -85,67% 1,82% -12,20% -53,62% -35,48% 21,84% -5,38% -%
Du Pont-modellen -9,27% -12,43% -15,27% 16,78% 26,32% 14,20% -8,88% 21,47% 22,04% 41,39%
Vinstmarginal -77,27% -80,40% -122,12% 26,88% 38,81% 15,22% -4,43% 8,87% 12,58% 16,20%
Bruttovinstmarginal 67,42% 44,72% 75,00% 58,17% 58,18% 46,03% 31,18% 30,39% 38,33% 40,58%
Rörelsekapital/omsättning 790,91% 626,63% 748,08% 135,15% 125,82% 90,88% 38,35% 29,95% 32,06% 25,47%
Soliditet 95,00% 96,89% 93,63% 83,36% 85,79% 87,15% 81,32% 76,63% 61,95% 69,74%
Kassalikviditet 1 964,29% 3 217,50% 1 567,92% 646,24% 703,70% 770,45% 511,66% 414,12% 248,96% 315,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...