Visa allt om WireFrame AB
Visa allt om WireFrame AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 840 1 079 1 695
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 -1 -2 -1 -13 -266 -841 106
Resultat efter finansnetto 2 4 4 2 2 1 -11 -291 -855 96
Årets resultat 2 4 4 2 2 1 -11 -239 -855 96
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32
Omsättningstillgångar 108 106 102 98 96 95 136 105 435 557
Tillgångar 108 106 102 98 96 95 136 105 449 588
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 103 99 95 92 90 89 100 339 196
Obeskattade reserver 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 0 3 3 3 5 46 5 110 392
Skulder och eget kapital 108 106 102 98 96 95 136 105 449 588
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 556 963 830
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 217 308 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 840 1 079 1 695
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 420 360 565
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 390 425 365
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 -1 -2 -1 -13 -252 -823 140
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -22,15% -36,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -253,33% -187,31% 18,03%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -31,67% -77,94% 6,25%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 11,90% 30,12% 9,73%
Soliditet 97,22% 99,38% 97,06% 96,94% 95,83% 94,74% 65,44% 95,24% 75,50% 33,33%
Kassalikviditet 3 600,00% -% 3 400,00% 3 266,67% 3 200,00% 1 900,00% 295,65% 2 100,00% 395,45% 142,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...