Visa allt om Stay and Play Webbspelsproduktion AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 61 0 266 583 801 1 052 920 775 601
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -131 -109 -56 68 121 168 365 259 200 144
Resultat efter finansnetto -129 -102 -42 88 140 175 368 274 206 147
Årets resultat -36 -37 7 74 83 101 201 163 110 79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 713 888 1 072 1 281 1 336 1 371 1 264 986 711 516
Tillgångar 716 895 1 072 1 281 1 336 1 371 1 264 986 711 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 660 747 790 766 734 683 532 418 309
Obeskattade reserver 111 204 275 327 341 316 280 187 141 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 31 50 164 229 322 301 268 152 119
Skulder och eget kapital 716 895 1 072 1 281 1 336 1 371 1 264 986 711 516
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 384 379 364 342 299
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 90 20 93 290 14 19 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 36 18 56 124 158 158 169 145 83
Utdelning till aktieägare 50 0 50 50 50 50 50 50 50 0
Omsättning 13 61 0 266 583 801 1 052 920 775 601
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 61 - 266 583 801 1 052 920 775 601
Personalkostnader per anställd (tkr) - 126 38 149 414 556 558 533 488 384
Rörelseresultat, EBITDA -128 -106 -56 68 121 168 365 259 200 147
Nettoomsättningförändring -78,69% -% -100,00% -54,37% -27,22% -23,86% 14,35% 18,71% 28,95% -%
Du Pont-modellen -18,02% -11,40% -% 6,95% 10,63% 12,76% 29,19% 27,99% 28,97% 28,49%
Vinstmarginal -992,31% -167,21% -% 33,46% 24,36% 21,85% 35,08% 30,00% 26,58% 24,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 246,15% 1 404,92% -% 419,92% 189,88% 130,96% 91,54% 78,04% 72,13% 66,06%
Soliditet 92,26% 91,52% 89,69% 80,48% 76,15% 70,52% 70,36% 67,61% 73,07% 72,30%
Kassalikviditet 2 300,00% 2 864,52% 2 144,00% 781,10% 583,41% 425,78% 419,93% 367,91% 467,76% 433,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...