Visa allt om Baltic P Service AB
Visa allt om Baltic P Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 355 1 594 4 883
Övrig omsättning 6 - - - - - 82 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 -14 -23 -25 -31 -36 43 59 -120 -549
Resultat efter finansnetto 7 -14 -23 -25 -31 -37 43 55 -123 -551
Årets resultat 7 -14 -23 -25 -31 -37 43 55 -123 -521
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 9 23 42
Omsättningstillgångar 57 56 76 100 129 162 194 206 401 638
Tillgångar 57 56 76 100 129 162 197 215 424 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 57 50 64 87 113 144 181 137 82 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0
Kortfristiga skulder 0 6 12 13 17 19 16 77 185 475
Skulder och eget kapital 57 56 76 100 129 162 197 215 424 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 543 565 850
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1 248
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 3 193 209 743
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 0 0 0 0 0 82 1 355 1 594 4 883
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 678 797 814
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 373 428 481
Rörelseresultat, EBITDA 6 -14 -23 -25 -31 -33 49 73 -101 -410
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -14,99% -67,36% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 27,44% -28,07% -80,74%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 4,35% -7,47% -11,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 92,32% 79,36% 71,74%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 9,52% 13,55% 3,34%
Soliditet 100,00% 89,29% 84,21% 87,00% 87,60% 88,89% 91,88% 63,72% 19,34% 30,15%
Kassalikviditet -% 933,33% 633,33% 769,23% 758,82% 852,63% 1 212,50% 267,53% 216,76% 134,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...