Visa allt om Multicontrol Services Aktiebolag
Visa allt om Multicontrol Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 816 1 182 847 892 1 366 916 1 163 1 465 851 1 331
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 150 44 5 387 -24 125 370 -68 223
Resultat efter finansnetto 33 150 44 5 387 -24 125 371 -68 223
Årets resultat 37 98 78 30 208 1 125 226 -68 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 6 10 14 18
Omsättningstillgångar 264 306 249 323 539 324 488 538 289 517
Tillgångar 264 306 249 323 539 326 494 548 303 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 205 186 179 328 242 368 363 227 383
Obeskattade reserver 0 20 0 60 100 0 30 78 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 122 81 62 85 110 84 95 107 76 152
Skulder och eget kapital 264 306 249 323 539 326 494 548 303 535
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 298 318 314 316 301 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 326 379 363 480 143 156 158 127 120 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 102 119 114 151 139 149 148 144 127 112
Utdelning till aktieägare 40 100 80 70 180 122 127 120 90 88
Omsättning 816 1 182 847 892 1 366 916 1 163 1 465 851 1 331
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 408 591 424 446 683 458 582 733 426 666
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 269 252 334 320 330 349 330 297 296
Rörelseresultat, EBITDA 32 150 44 5 389 -20 129 374 -64 230
Nettoomsättningförändring -30,96% 39,55% -5,04% -34,70% 49,13% -21,24% -20,61% 72,15% -36,06% -%
Du Pont-modellen 12,12% 49,02% 17,67% 1,55% 71,99% -7,36% 25,30% 67,88% -22,11% 41,68%
Vinstmarginal 3,92% 12,69% 5,19% 0,56% 28,40% -2,62% 10,75% 25,39% -7,87% 16,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,40% 19,04% 22,08% 26,68% 31,41% 26,20% 33,79% 29,42% 25,03% 27,42%
Soliditet 53,79% 72,09% 74,70% 69,11% 74,53% 74,23% 78,97% 76,49% 74,92% 71,59%
Kassalikviditet 216,39% 377,78% 401,61% 380,00% 490,00% 385,71% 513,68% 502,80% 380,26% 340,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...