Visa allt om Seamless Distribution AB
Visa allt om Seamless Distribution AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 279 997 170 754 161 273 134 337 59 985
Övrig omsättning 537 1 566 1 356 43 -
Rörelseresultat (EBIT) -116 637 -164 997 -95 797 -29 894 -6 264
Resultat efter finansnetto -118 824 -164 515 -95 502 -30 406 -6 392
Årets resultat -119 308 -164 792 -79 946 -23 745 -4 909
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 699 87 891 73 031 37 123 20 699
Omsättningstillgångar 112 633 168 528 343 717 141 940 54 318
Tillgångar 205 332 256 419 416 748 179 063 75 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 636 190 365 367 457 137 110 42 359
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 635 654 361 0 0
Långfristiga skulder 1 082 762 913 7 419 5 426
Kortfristiga skulder 100 979 64 638 48 017 34 534 27 232
Skulder och eget kapital 205 332 256 419 416 748 179 063 75 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 981 - 11 179 9 999 5 620
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 65 828 73 553 60 141 25 831 18 948
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 -
Sociala kostnader 16 991 26 040 22 046 11 100 7 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 280 534 172 320 162 629 134 380 59 985
Nyckeltal
Antal anställda 146 172 112 66 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 918 993 1 440 2 035 1 463
Personalkostnader per anställd (tkr) 512 536 637 505 598
Rörelseresultat, EBITDA -95 857 -147 358 -83 661 -27 782 -4 666
Nettoomsättningförändring 63,98% 5,88% 20,05% 123,95% -%
Du Pont-modellen -56,78% -64,03% -22,82% -16,64% -8,26%
Vinstmarginal -41,64% -96,16% -58,98% -22,18% -10,32%
Bruttovinstmarginal 21,22% 100,00% 23,83% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,16% 60,84% 183,35% 79,95% 45,15%
Soliditet 49,99% 74,24% 88,17% 76,57% 56,47%
Kassalikviditet 111,54% 247,62% 708,74% 411,02% 192,67%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 848 18 452 42 52 035 45 771 50 268 40 089 28 909 18 431 14 918
Övrig omsättning 70 6 055 245 19 - 540 864 2 604 -1 371 4 817
Rörelseresultat (EBIT) -12 169 1 759 -21 051 -29 911 -6 478 -2 853 4 771 624 -6 586 153
Resultat efter finansnetto -108 061 -268 351 -23 127 -29 986 -6 567 -2 960 4 306 443 -6 744 83
Årets resultat -108 061 -268 351 -23 127 -23 334 -5 000 1 073 4 306 443 -6 744 83
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 288 32 407 - 40 273 21 896 7 725 4 171 4 546 4 095 4 639
Omsättningstillgångar 115 269 135 858 349 156 131 113 43 933 29 866 24 448 13 113 8 522 13 847
Tillgångar 138 557 168 264 432 012 171 386 65 829 37 591 28 619 17 660 12 617 18 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 408 144 516 425 777 138 648 42 455 23 966 13 837 9 530 8 327 15 071
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 705 5 000 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 148 23 748 6 235 27 033 18 374 13 625 14 783 8 129 4 290 3 415
Skulder och eget kapital 138 557 168 264 432 012 171 386 65 829 37 591 28 619 17 660 12 617 18 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 8 981 - - 9 999 5 620 1 882 2 944 2 334 2 744 1 540
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 145 - 405 100 -
Löner till övriga anställda 0 6 872 7 556 24 926 16 151 13 551 8 583 7 184 6 104 5 768
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - - - - 206 -
Sociala kostnader 2 621 3 099 3 431 10 975 7 140 4 833 3 457 2 931 3 918 3 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 918 24 507 287 52 054 45 771 50 808 40 953 31 513 17 060 19 735
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 7 57 36 36 33 26 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 570 3 690 6 913 1 271 1 396 1 215 1 112 922 932
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 796 2 072 1 597 558 637 637 532 546 660 655
Rörelseresultat, EBITDA -12 162 1 759 -21 051 -28 211 -4 942 -1 897 5 440 2 125 -3 988 1 897
Nettoomsättningförändring -57,47% 43 833,33% -99,92% 13,69% -8,95% 25,39% 38,67% 56,85% 23,55% -%
Du Pont-modellen -76,56% -159,45% -5,35% -17,37% -9,73% -7,50% 15,50% 3,88% -51,60% 1,11%
Vinstmarginal -1 351,66% -1 454,02% -55 016,67% -57,23% -14,00% -5,61% 11,07% 2,37% -35,32% 1,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 94,70% 88,87% 87,67% 91,41% 85,28% 98,08% 86,81%
Rörelsekapital/omsättning 753,33% 607,58% 816 478,57% 200,02% 55,84% 32,31% 24,11% 17,24% 22,96% 69,93%
Soliditet 59,48% 85,89% 98,56% 80,90% 64,49% 63,75% 48,35% 53,96% 66,00% 81,53%
Kassalikviditet 205,29% 572,08% 5 599,94% 485,01% 239,10% 219,20% 165,38% 155,97% 198,65% 308,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...