allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Seamless Distribution AB

ORG.NR: 556610-2660
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011                      
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 279 997 170 754 161 273  
  Övrig omsättning (TKR) 537 1 566 1 356  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -116 637 -164 997 -95 797  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -118 824 -164 515 -95 502  
  Årets resultat (TKR) -119 308 -164 792 -79 946  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 92 699 87 891 73 031  
  Omsättningstillgångar (TKR) 112 633 168 528 343 717  
  Tillgångar (TKR) 205 332 256 419 416 748  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 102 636 190 365 367 457  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 635 654 361  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 082 762 913  
  Kortfristiga skulder (TKR) 100 979 64 638 48 017  
  Skulder och eget kapital (TKR) 205 332 256 419 416 748  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 8 981           11 179  
  Varav tantiem till styrelse & VD                     0  
  Löner till övriga anställda 65 828 73 553 60 141  
  Varav resultatlön till övriga anställda                     0  
  Sociala kostnader 16 991 26 040 22 046  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 146 172 112  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 918 993 1 440  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 512 536 637  
  Nettoomsättningförändring 63,98 % 5,88 % 20,05 %  
  Vinstmarginal -41,64 % -96,16 % -58,98 %  
  Bruttovinstmarginal 21,22 % 100,00 % 23,83 %  
  Soliditet 49,99 % 74,24 % 88,17 %  
  Kassalikviditet 111,54 % 247,62 % 708,74 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 7 848 18 452 42  
  Övrig omsättning (TKR) 70 6 055 245  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -12 169 1 759 -21 051  
  Resultat efter finansnetto (TKR) -108 061 -268 351 -23 127  
  Årets resultat (TKR) -108 061 -268 351 -23 127  
 Delposter under anläggningstillgångar 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0            
  Anläggningstillgångar (TKR) 23 288 32 407  
  Omsättningstillgångar (TKR) 115 269 135 858 349 156  
  Tillgångar (TKR) 138 557 168 264 432 012  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 82 408 144 516 425 777  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 56 148 23 748 6 235  
  Skulder och eget kapital (TKR) 138 557 168 264 432 012  
 Delposter under anläggningstillgångar 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 8 981                      
  Varav tantiem till styrelse & VD 0                      
  Löner till övriga anställda 0 6 872 7 556  
  Varav resultatlön till övriga anställda 0           0  
  Sociala kostnader 2 621 3 099 3 431  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 Delposter under anläggningstillgångar 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 5 5 7  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 570 3 690 6  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 1 796 2 072 1 597  
  Nettoomsättningförändring -57,47 % 43 833,33 % -99,92 %  
  Vinstmarginal -1 351,66 % -1 454,02 % -55 016,67 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 59,48 % 85,89 % 98,56 %  
  Kassalikviditet 205,29 % 572,08 % 5 599,94 %  
 Delposter under anläggningstillgångar 2013-12 stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen. 
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 17 september 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X