Visa allt om Jiwa Fastigheter & Service AB
Visa allt om Jiwa Fastigheter & Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 152 152 152 408 324 273 278 292 300 276
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 78 75 62 196 117 45 89 40 89 15
Resultat efter finansnetto 78 75 61 196 85 20 69 -1 41 -22
Årets resultat 125 44 36 109 62 15 51 -1 35 -22
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 384 397 409 421 925 947 970 992 1 014 1 035
Omsättningstillgångar 173 86 64 162 299 241 227 165 162 245
Tillgångar 557 483 473 583 1 225 1 188 1 196 1 156 1 176 1 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 355 312 376 267 205 209 158 159 124
Obeskattade reserver 0 82 64 49 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 883 907 931 955 979
Kortfristiga skulder 77 45 98 159 958 101 80 67 61 178
Skulder och eget kapital 557 483 473 583 1 225 1 188 1 196 1 156 1 176 1 281
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 0 0 100 0 0 20 0 0 0
Omsättning 152 152 152 408 324 273 278 292 300 276
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 91 88 74 208 139 67 111 62 111 35
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% -62,75% 25,93% 18,68% -1,80% -4,79% -2,67% 8,70% -%
Du Pont-modellen 14,00% 15,53% 13,11% 33,79% 10,04% 3,87% 7,44% 3,46% 7,57% 1,17%
Vinstmarginal 51,32% 49,34% 40,79% 48,28% 37,96% 16,85% 32,01% 13,70% 29,67% 5,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 49,34% 54,90% 44,44% 26,01% 42,45% 22,95% 41,00% 14,86%
Rörelsekapital/omsättning 63,16% 26,97% -22,37% 0,74% -203,40% 51,28% 52,88% 33,56% 33,67% 24,28%
Soliditet 86,18% 86,74% 76,52% 70,69% 21,80% 17,26% 17,47% 13,67% 13,52% 9,68%
Kassalikviditet 224,68% 191,11% 65,31% 101,89% 31,21% 238,61% 283,75% 246,27% 265,57% 137,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...