Visa allt om Bure AB
Visa allt om Bure AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 9 182 241 159 105 116 112 56 0 0
Övrig omsättning 53 - - - - - - - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) 14 49 179 101 69 10 49 29 55 -36
Resultat efter finansnetto 12 46 177 99 67 7 45 26 55 -36
Årets resultat 10 36 101 55 49 7 45 26 55 -36
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 337 348 360 270 276 259 265 270 0 92
Omsättningstillgångar 284 388 318 237 151 117 132 68 191 7
Tillgångar 621 736 677 507 427 376 396 338 191 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 326 316 380 279 224 176 169 123 -3 -58
Obeskattade reserver 70 71 71 24 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 200 176 176 176 176 176 176 151 151
Kortfristiga skulder 25 149 50 28 27 25 52 39 43 7
Skulder och eget kapital 621 736 677 507 427 376 396 338 191 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 62 182 241 159 105 116 112 56 60 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 25 60 187 107 75 16 55 34 55 -5
Nettoomsättningförändring -95,05% -24,48% 51,57% 51,43% -9,48% 3,57% 100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,25% 6,66% 26,44% 19,92% 16,16% 2,66% 12,37% 8,58% -% -%
Vinstmarginal 155,56% 26,92% 74,27% 63,52% 65,71% 8,62% 43,75% 51,79% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 877,78% 131,32% 111,20% 131,45% 118,10% 79,31% 71,43% 51,79% -% -%
Soliditet 61,29% 50,46% 64,31% 58,52% 52,46% 46,81% 42,68% 36,39% -1,57% -58,00%
Kassalikviditet 1 136,00% 260,40% 636,00% 846,43% 559,26% 468,00% 253,85% 174,36% 444,19% 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...