Visa allt om HANTVERKSGÅRDEN I KARLSKOGA AB
Visa allt om HANTVERKSGÅRDEN I KARLSKOGA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 58 855 1 365 1 314 1 270 334 27 1 870 8 467
Övrig omsättning - 834 232 165 105 43 - 3 328 -
Rörelseresultat (EBIT) -70 738 83 115 0 138 -50 -115 355 117
Resultat efter finansnetto -521 663 38 55 -54 117 -59 -112 337 78
Årets resultat -361 366 38 55 -54 117 -59 -112 270 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 131 1 022 1 091 845 67 54 0 0 631
Omsättningstillgångar 42 704 484 570 853 509 427 341 1 067 1 203
Tillgångar 140 835 1 506 1 661 1 698 576 482 341 1 067 1 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -10 501 236 198 143 196 79 288 500 230
Obeskattade reserver 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 122 1 202 1 300 230 287 0 0 176
Kortfristiga skulder 150 148 148 261 255 150 115 53 567 1 428
Skulder och eget kapital 140 835 1 506 1 661 1 698 576 482 341 1 067 1 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 242 711
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 88 144 137 55 0 0 99 847
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 26 46 46 22 0 0 202 795
Utdelning till aktieägare 0 150 100 0 0 0 0 150 100 0
Omsättning 11 892 1 087 1 530 1 419 1 313 334 30 2 198 8 467
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 0 0 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 855 1 365 1 314 1 270 - - 374 1 693
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 115 192 183 77 - - 103 431
Rörelseresultat, EBITDA -37 771 122 172 28 156 -47 -115 355 169
Nettoomsättningförändring -81,03% -93,22% -37,36% 3,88% 3,46% 280,24% 1 137,04% -98,56% -77,91% -%
Du Pont-modellen -371,43% 85,39% 5,71% 7,10% 0,00% 23,96% -10,37% -32,55% 33,27% 6,38%
Vinstmarginal -4 727,27% 1 229,31% 10,06% 8,64% 0,00% 10,87% -14,97% -411,11% 18,98% 1,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 96,55% 50,76% 61,54% 62,18% 53,31% 41,32% 55,56% 56,26% 44,47%
Rörelsekapital/omsättning -981,82% 958,62% 39,30% 22,64% 45,51% 28,27% 93,41% 1 066,67% 26,74% -2,66%
Soliditet -7,14% 77,28% 15,67% 11,92% 8,42% 34,03% 16,39% 84,46% 46,86% 12,54%
Kassalikviditet 28,00% 475,68% 327,03% 52,87% 159,22% 83,33% 133,91% 643,40% 188,18% 82,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...