Visa allt om Berta Control AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 7
Rörelseresultat (EBIT) -837 0 -5 -11 -14 -14 -12 -11 -22 -6
Resultat efter finansnetto 15 774 0 -5 -11 -14 -14 -12 -2 343 978 593
Årets resultat 15 774 0 24 -11 -14 -10 -6 -2 343 984 595
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 3 648 3 648
Omsättningstillgångar 17 881 0 0 3 3 5 8 10 2 5
Tillgångar 17 881 1 315 1 315 1 318 1 318 1 320 1 323 1 325 3 650 3 652
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 030 1 256 1 256 1 232 1 243 1 257 1 256 1 246 3 589 3 589
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Kortfristiga skulder 852 59 59 86 75 63 66 79 60 9
Skulder och eget kapital 17 881 1 315 1 315 1 318 1 318 1 320 1 323 1 325 3 650 3 652
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -837 0 -5 -11 -14 -14 -12 -11 -22 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 95,24% 95,51% 95,51% 93,47% 94,31% 95,23% 94,94% 94,04% 98,33% 98,27%
Kassalikviditet 2 098,71% 0,00% 0,00% 3,49% 4,00% 7,94% 12,12% 12,66% 3,33% 55,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...