Visa allt om Antura AB
Visa allt om Antura AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12
Nettoomsättning 42 829 31 395
Övrig omsättning 323 407
Rörelseresultat (EBIT) 6 923 5 298
Resultat efter finansnetto 7 055 5 261
Årets resultat 5 468 4 071
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 1 031 1 069
Omsättningstillgångar 20 957 15 155
Tillgångar 21 988 16 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 093 4 812
Minoritetsintressen 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 13 895 11 412
Skulder och eget kapital 21 988 16 225
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 1 183
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 15 281 10 938
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 6 305 4 983
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 43 152 31 802
Nyckeltal
Antal anställda 30 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 428 1 365
Personalkostnader per anställd (tkr) 742 760
Rörelseresultat, EBITDA 7 192 5 521
Nettoomsättningförändring 36,42% -%
Du Pont-modellen 32,35% 33,36%
Vinstmarginal 16,61% 17,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,49% 11,92%
Soliditet 36,81% 29,66%
Kassalikviditet 150,82% 132,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 42 100 30 900 25 782 20 196 12 039 9 794 9 302 3 743 2 633 1 492
Övrig omsättning 323 407 1 296 233 21 - - - 150 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 459 4 901 4 200 4 475 1 785 2 111 2 935 978 949 182
Resultat efter finansnetto 6 591 4 864 4 193 4 171 1 645 2 101 2 963 984 949 182
Årets resultat 5 113 3 767 4 141 3 762 875 1 122 1 570 519 506 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 602 1 640 2 447 1 535 1 121 1 302 1 037 46 47 49
Omsättningstillgångar 19 110 14 286 13 340 11 057 9 063 8 101 5 453 2 915 1 808 515
Tillgångar 20 712 15 925 15 787 12 592 10 184 9 404 6 490 2 961 1 855 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 512 4 598 4 331 4 619 2 897 2 823 2 200 1 130 711 218
Obeskattade reserver 0 0 0 1 150 2 271 1 852 1 307 557 305 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 200 11 326 11 456 6 823 5 015 4 729 2 983 1 274 839 281
Skulder och eget kapital 20 712 15 925 15 787 12 592 10 184 9 404 6 490 2 961 1 855 564
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 1 183 - 920 557 480 540 360 228 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 281 10 938 10 138 5 566 2 867 2 789 2 054 721 379 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 305 4 983 4 209 1 964 1 289 899 739 350 182 66
Utdelning till aktieägare 3 000 2 200 3 500 2 429 1 000 800 500 500 100 0
Omsättning 42 423 31 307 27 078 20 429 12 060 9 794 9 302 3 743 2 783 1 492
Nyckeltal
Antal anställda 30 23 20 14 12 8 8 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 403 1 343 1 289 1 443 1 003 1 224 1 163 1 248 878 1 492
Personalkostnader per anställd (tkr) 742 760 762 591 401 547 483 512 269 281
Rörelseresultat, EBITDA 6 728 5 124 4 418 4 502 1 806 2 135 2 968 992 970 216
Nettoomsättningförändring 36,25% 19,85% 27,66% 67,75% 22,92% 5,29% 148,52% 42,16% 76,47% -%
Du Pont-modellen 32,11% 31,49% 26,81% 35,79% 17,75% 22,48% 45,82% 33,33% 51,16% 32,27%
Vinstmarginal 15,80% 16,23% 16,42% 22,32% 15,02% 21,58% 31,97% 26,37% 36,04% 12,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,04% 9,58% 7,31% 20,96% 33,62% 34,43% 26,55% 43,84% 36,80% 15,68%
Soliditet 36,27% 28,87% 27,43% 43,41% 44,88% 44,53% 48,40% 51,71% 50,17% 46,95%
Kassalikviditet 144,77% 126,13% 116,45% 162,05% 180,72% 171,30% 182,80% 228,81% 215,49% 183,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...