Visa allt om DES Företagstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 029 1 045 862 422 727 911 881 728 636 699
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 415 573 421 133 24 -57 54 4 28 127
Resultat efter finansnetto 415 573 421 132 21 -56 53 4 15 127
Årets resultat 267 333 246 72 3 9 38 0 0 44
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 39 52 0 0 1 3 4 26 29
Omsättningstillgångar 1 899 1 635 1 120 535 668 885 790 540 508 875
Tillgångar 1 960 1 674 1 172 535 668 886 792 544 534 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 439 436 190 118 115 141 103 103 146
Obeskattade reserver 364 292 148 43 10 0 71 71 71 64
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 74 161
Kortfristiga skulder 1 220 943 588 302 541 772 580 370 286 533
Skulder och eget kapital 1 960 1 674 1 172 535 668 886 792 544 534 904
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 292 357 227 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 225 277 90 75 271 397 160 8 10 53
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 25 78 27 114 125 133 118 80 70
Utdelning till aktieägare 270 330 330 0 0 0 35 0 0 43
Omsättning 1 029 1 045 862 422 727 911 881 728 643 699
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 515 523 862 422 364 456 881 728 636 699
Personalkostnader per anställd (tkr) 109 99 245 95 214 272 617 524 391 367
Rörelseresultat, EBITDA 428 586 434 133 25 -56 55 11 37 134
Nettoomsättningförändring -1,53% 21,23% 104,27% -41,95% -20,20% 3,41% 21,02% 14,47% -9,01% -%
Du Pont-modellen 21,17% 34,23% 35,92% 24,86% 3,59% -6,32% 6,82% 1,10% 5,43% 14,16%
Vinstmarginal 40,33% 54,83% 48,84% 31,52% 3,30% -6,15% 6,13% 0,82% 4,56% 18,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,99% 66,22% 61,72% 55,21% 17,47% 12,40% 23,84% 23,35% 34,91% 48,93%
Soliditet 33,67% 39,83% 47,05% 41,44% 18,77% 12,98% 24,41% 28,33% 28,86% 21,25%
Kassalikviditet 155,66% 173,38% 190,48% 177,15% 123,48% 114,64% 136,21% 145,95% 177,62% 164,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...