Visa allt om DES Företagstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 1 045 862 422 727 911 881 728 636 699 1 031
Övrig omsättning - - - - - - - 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 573 421 133 24 -57 54 4 28 127 84
Resultat efter finansnetto 573 421 132 21 -56 53 4 15 127 84
Årets resultat 333 246 72 3 9 38 0 0 44 28
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 52 0 0 1 3 4 26 29 37
Omsättningstillgångar 1 635 1 120 535 668 885 790 540 508 875 600
Tillgångar 1 674 1 172 535 668 886 792 544 534 904 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 439 436 190 118 115 141 103 103 146 146
Obeskattade reserver 292 148 43 10 0 71 71 71 64 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 74 161 10
Kortfristiga skulder 943 588 302 541 772 580 370 286 533 451
Skulder och eget kapital 1 674 1 172 535 668 886 792 544 534 904 637
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 292 357 227 265 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 277 90 75 271 397 160 8 10 53 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 78 27 114 125 133 118 80 70 143
Utdelning till aktieägare 330 330 0 0 0 35 0 0 43 43
Omsättning 1 045 862 422 727 911 881 728 643 699 1 031
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 523 862 422 364 456 881 728 636 699 516
Personalkostnader per anställd (tkr) 99 245 95 214 272 617 524 391 367 342
Rörelseresultat, EBITDA 586 434 133 25 -56 55 11 37 134 92
Nettoomsättningförändring 21,23% 104,27% -41,95% -20,20% 3,41% 21,02% 14,47% -9,01% -32,20% -%
Du Pont-modellen 34,23% 35,92% 24,86% 3,59% -6,32% 6,82% 1,10% 5,43% 14,16% 13,19%
Vinstmarginal 54,83% 48,84% 31,52% 3,30% -6,15% 6,13% 0,82% 4,56% 18,31% 8,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,22% 61,72% 55,21% 17,47% 12,40% 23,84% 23,35% 34,91% 48,93% 14,45%
Soliditet 39,83% 47,05% 41,44% 18,77% 12,98% 24,41% 28,33% 28,86% 21,25% 26,42%
Kassalikviditet 173,38% 190,48% 177,15% 123,48% 114,64% 136,21% 145,95% 177,62% 164,17% 133,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...