Visa allt om Keep It Up AB
Visa allt om Keep It Up AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 778 771 819 2 597 1 145 949 1 204 1 158 1 412 2 791
Övrig omsättning - 38 - - - 7 19 37 2 1
Rörelseresultat (EBIT) -85 -89 -351 93 -245 -465 -385 -93 -266 -90
Resultat efter finansnetto -103 -95 -354 94 -253 -481 -387 -114 -303 -107
Årets resultat -103 10 -354 94 -253 -481 -384 -114 -303 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 52 81
Omsättningstillgångar 929 840 566 1 061 661 523 737 750 1 328 1 888
Tillgångar 929 840 566 1 061 661 523 737 750 1 379 1 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 119 109 213 119 102 203 243 102 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 742 341 346 515 466 143 293 350 569 1 277
Kortfristiga skulder 91 379 110 333 77 278 241 156 709 566
Skulder och eget kapital 929 840 566 1 061 661 523 737 750 1 379 1 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 264 220 258 165 264 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 42 332 350 30 94 2 3 0 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 26 36 158 164 151 145 92 66 93 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 778 809 819 2 597 1 145 956 1 223 1 195 1 414 2 792
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 778 771 410 1 299 573 475 1 204 1 158 1 412 1 396
Personalkostnader per anställd (tkr) 88 114 257 276 224 241 370 247 365 182
Rörelseresultat, EBITDA -85 -89 -351 93 -245 -465 -385 -92 -237 -60
Nettoomsättningförändring 0,91% -5,86% -68,46% 126,81% 20,65% -21,18% 3,97% -17,99% -49,41% -%
Du Pont-modellen -9,15% -10,60% -61,84% 9,33% -36,76% -88,72% -51,70% -11,73% -18,85% -3,86%
Vinstmarginal -10,93% -11,54% -42,74% 3,81% -21,22% -48,89% -31,64% -7,60% -18,41% -2,72%
Bruttovinstmarginal 59,64% 45,53% 45,18% 36,89% 40,87% 30,56% 37,29% 45,60% 37,18% 25,55%
Rörelsekapital/omsättning 107,71% 59,79% 55,68% 28,03% 51,00% 25,82% 41,20% 51,30% 43,84% 47,37%
Soliditet 10,33% 14,17% 19,26% 20,08% 18,00% 19,50% 27,54% 32,40% 7,40% 6,35%
Kassalikviditet 132,97% 36,15% 236,36% 187,69% 324,68% 8,63% 85,06% 242,31% 108,18% 178,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...