Visa allt om Bertil Wingqvist AB
Visa allt om Bertil Wingqvist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 459 2 085 1 181
Övrig omsättning - - - - - - - 50 9 48
Rörelseresultat (EBIT) -7 -6 -6 -6 -5 -23 -14 489 213 -174
Resultat efter finansnetto -7 117 -5 24 15 28 41 478 231 -157
Årets resultat -7 197 49 16 174 115 136 226 124 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 100 199
Omsättningstillgångar 1 830 1 936 1 898 2 053 2 241 2 416 2 510 2 650 2 554 2 369
Tillgångar 1 830 1 936 1 898 2 053 2 241 2 416 2 510 2 650 2 655 2 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 616 1 780 1 738 1 839 1 967 1 921 1 933 1 937 1 872 1 941
Obeskattade reserver 0 0 137 207 207 431 563 663 526 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 213 156 22 7 67 64 14 50 257 148
Skulder och eget kapital 1 830 1 936 1 898 2 053 2 241 2 416 2 510 2 650 2 655 2 568
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 502 600 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 394 1 033 431
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 141 160 194
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 509 2 094 1 229
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 459 2 085 1 181
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 925 1 677 1 227
Rörelseresultat, EBITDA -7 -6 -6 -6 -5 -23 -14 496 311 -76
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -30,02% 76,55% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 19,58% 8,74% -6,07%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 35,57% 11,13% -13,21%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 178,20% 110,17% 188,06%
Soliditet 88,31% 91,94% 97,20% 97,01% 94,58% 92,66% 93,54% 91,11% 84,77% 88,99%
Kassalikviditet 859,15% 1 241,03% 8 627,27% 29 328,57% 3 344,78% 3 775,00% 17 928,57% 5 300,00% 993,77% 1 600,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...