Visa allt om Everts Gårdservice AB
Visa allt om Everts Gårdservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 61 81 61 147 71 83 227 167 65
Övrig omsättning - 42 - - - 53 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -51 -64 -57 -50 7 -39 -29 -46 -24
Resultat efter finansnetto -10 4 383 86 96 75 132 64 89 93 74
Årets resultat -10 4 383 86 96 104 125 100 110 122 100
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 513 544 595 406 356 378 330 346
Omsättningstillgångar 4 730 4 965 777 655 516 614 663 697 761 702
Tillgångar 4 730 4 965 1 289 1 199 1 111 1 021 1 020 1 076 1 091 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 710 4 955 922 935 939 960 960 985 874 752
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 29 22 58 79 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 10 368 264 172 32 38 33 137 188
Skulder och eget kapital 4 730 4 965 1 289 1 199 1 111 1 021 1 020 1 076 1 091 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 282 235 350 100 100 125 125 125 0 0
Omsättning 0 103 81 61 147 124 83 227 167 65
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 167 65
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 2
Rörelseresultat, EBITDA -10 -51 -9 -6 -12 32 -17 -10 -29 -18
Nettoomsättningförändring -100,00% -24,69% 32,79% -58,50% 107,04% -14,46% -63,44% 35,93% 156,92% -%
Du Pont-modellen -% 88,46% 6,67% 8,26% 6,75% 13,03% 6,27% 8,46% 9,07% 7,06%
Vinstmarginal -% 7 200,00% 106,17% 162,30% 51,02% 187,32% 77,11% 40,09% 59,28% 113,85%
Bruttovinstmarginal -% 34,43% 51,85% 31,15% 25,85% 15,49% 27,71% 17,62% 11,98% 26,15%
Rörelsekapital/omsättning -% 8 122,95% 504,94% 640,98% 234,01% 819,72% 753,01% 292,51% 373,65% 790,77%
Soliditet 99,58% 99,80% 71,53% 77,98% 84,52% 96,12% 95,71% 95,42% 85,32% 79,18%
Kassalikviditet 23 650,00% 49 650,00% 211,14% 245,08% 300,00% 1 918,75% 1 744,74% 2 112,12% 543,80% 373,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...