Visa allt om Nyckelpigan Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Nyckelpigan Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 59 581 57 255 53 777 54 027 56 909 57 483 56 247 55 470 53 243 51 949
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 951 1 892 2 333 2 148 2 400 2 538 1 875 2 207 1 347 766
Resultat efter finansnetto 1 957 1 845 2 341 2 202 2 388 2 595 1 813 2 241 1 561 874
Årets resultat 1 325 1 229 1 142 1 224 1 298 1 976 945 1 134 1 191 1 750
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 261 1 808 2 403 1 931 2 124 2 420 2 619 2 923 3 385 2 403
Omsättningstillgångar 7 235 7 413 5 240 5 785 6 253 6 138 4 403 4 261 3 720 5 534
Tillgångar 9 496 9 221 7 644 7 716 8 377 8 558 7 022 7 184 7 106 7 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 320 1 995 1 266 1 924 2 900 3 002 2 226 2 882 3 358 3 633
Obeskattade reserver 3 463 3 286 3 172 2 506 1 976 1 387 1 488 1 034 447 548
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 713 3 939 3 206 3 286 3 500 4 170 3 308 3 269 3 301 3 757
Skulder och eget kapital 9 496 9 221 7 644 7 716 8 377 8 558 7 022 7 184 7 106 7 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 1 020 960 1 016 1 006 1 099
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 001 5 664 5 098 5 317 5 948 4 271 4 079 3 692 3 411 3 351
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 695 1 619 1 516 1 714 1 888 1 818 1 809 1 716 2 029 1 780
Utdelning till aktieägare 0 1 000 500 1 800 1 600 1 400 1 000 1 600 700 1 000
Omsättning 59 581 57 255 53 777 54 027 56 909 57 483 56 247 55 470 53 243 51 949
Nyckeltal
Antal anställda 20 19 18 18 19 19 17 17 17 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 979 3 013 2 988 3 002 2 995 3 025 3 309 3 263 3 132 2 886
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 383 367 391 412 374 403 378 379 346
Rörelseresultat, EBITDA 2 318 2 238 2 566 2 393 2 720 2 817 2 142 2 536 1 746 1 305
Nettoomsättningförändring 4,06% 6,47% -0,46% -5,06% -1,00% 2,20% 1,40% 4,18% 2,49% -%
Du Pont-modellen 20,63% 20,59% 30,64% 28,56% 29,31% 30,32% 26,99% 31,31% 21,98% 11,05%
Vinstmarginal 3,29% 3,32% 4,36% 4,08% 4,31% 4,51% 3,37% 4,05% 2,93% 1,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 17,57% 18,36% 18,21% 18,48% 18,19% 17,18% 17,60% 16,72% 15,95%
Rörelsekapital/omsättning 5,91% 6,07% 3,78% 4,63% 4,84% 3,42% 1,95% 1,79% 0,79% 3,42%
Soliditet 52,88% 49,43% 47,15% 48,87% 52,00% 47,02% 46,96% 50,48% 51,78% 50,74%
Kassalikviditet 145,08% 138,11% 109,26% 124,56% 132,31% 105,04% 76,27% 71,70% 61,44% 99,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...