Visa allt om crewlog net AB
Visa allt om crewlog net AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 049 3 441 2 775 1 822 1 509 1 336 1 361 1 202 1 045 963
Övrig omsättning - - - - - 29 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 819 1 569 1 290 376 214 11 7 5 9 -15
Resultat efter finansnetto 1 829 1 612 1 293 377 213 11 6 4 8 -15
Årets resultat 1 068 943 1 047 221 163 11 6 4 8 -15
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 034 743 452 187 50 64 91 94 101 72
Omsättningstillgångar 5 114 2 312 1 643 610 398 136 89 182 135 150
Tillgångar 6 148 3 055 2 095 797 449 201 180 276 236 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 687 1 224 1 160 333 248 85 75 68 64 56
Obeskattade reserver 880 425 24 76 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 32 21 0
Kortfristiga skulder 3 581 1 406 910 388 201 116 106 175 150 165
Skulder och eget kapital 6 148 3 055 2 095 797 449 201 180 276 236 222
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 76 0 32 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 034 915 546 531 319 244 106 80 72 85
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 375 367 307 245 137 77 54 51 43 40
Utdelning till aktieägare 558 605 880 220 135 0 0 0 0 0
Omsättning 4 049 3 441 2 775 1 822 1 509 1 365 1 361 1 202 1 045 963
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 025 1 721 1 388 911 755 668 681 601 523 482
Personalkostnader per anställd (tkr) 692 629 437 401 232 171 124 103 78 83
Rörelseresultat, EBITDA 1 828 1 578 1 300 389 228 29 34 34 42 12
Nettoomsättningförändring 17,67% 24,00% 52,31% 20,74% 12,95% -1,84% 13,23% 15,02% 8,52% -%
Du Pont-modellen 29,85% 52,86% 61,77% 47,30% 47,66% 5,47% 3,89% 1,81% 3,81% -6,76%
Vinstmarginal 45,32% 46,93% 46,63% 20,69% 14,18% 0,82% 0,51% 0,42% 0,86% -1,56%
Bruttovinstmarginal 88,57% 90,18% 89,98% 83,92% 65,47% 49,93% 53,49% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,86% 26,33% 26,41% 12,18% 13,06% 1,50% -1,25% 0,58% -1,44% -1,56%
Soliditet 38,60% 50,92% 56,26% 48,81% 55,23% 42,29% 41,67% 24,64% 27,12% 25,23%
Kassalikviditet 142,81% 164,44% 180,55% 157,22% 198,01% 117,24% 83,96% 104,00% 90,00% 90,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...