Visa allt om Frimans Livsmedel Aktiebolag
Visa allt om Frimans Livsmedel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -3 0 0 0 0 0 -5 -9 -10
Resultat efter finansnetto 0 -4 165 281 225 133 -284 -583 -333 -10
Årets resultat 0 -4 142 281 225 133 -284 -583 -333 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Tillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -347 -347 -343 -485 -766 -991 -1 124 -839 -257 76
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 315 315 315 480 761 991 1 124 840 253 0
Kortfristiga skulder 32 32 28 5 5 0 0 0 4 2
Skulder och eget kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -3 0 0 0 0 0 -5 -9 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -% -% -% -% -% -% -% -% -% 97,44%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -% -% -% 0,00% 3 900,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...