Visa allt om Kolmårdens Mekaniska AB
Visa allt om Kolmårdens Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 1 898 1 988 1 647 1 567 2 312 2 082 1 296 1 601 2 682 4 080
Övrig omsättning 140 155 156 191 76 103 74 1 10 18
Rörelseresultat (EBIT) 48 208 -170 125 791 442 100 29 693 841
Resultat efter finansnetto 21 195 -176 134 784 420 76 -25 623 727
Årets resultat 14 111 96 212 436 446 142 111 366 414
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 000 4 463 3 850 4 393 4 548 4 605 4 208 4 770 4 981 5 499
Omsättningstillgångar 1 952 1 455 1 622 1 221 997 1 262 1 036 545 973 609
Tillgångar 5 953 5 917 5 472 5 613 5 545 5 867 5 244 5 315 5 955 6 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 928 3 663 3 553 3 457 3 245 2 939 2 618 2 596 2 575 1 871
Obeskattade reserver 1 351 1 351 1 301 1 604 1 761 1 572 1 763 1 890 2 072 1 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 225 345 465 705 1 927
Kortfristiga skulder 1 674 902 619 552 539 1 131 518 364 603 642
Skulder och eget kapital 5 953 5 917 5 472 5 613 5 545 5 867 5 244 5 315 5 955 6 108
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 219 134 92 149 155 170 72
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 678 540 592 0 0 0 0 0 133 427
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 309 263 261 108 42 29 47 50 100 143
Utdelning till aktieägare 180 750 0 0 0 130 125 120 90 0
Omsättning 2 038 2 143 1 803 1 758 2 388 2 185 1 370 1 602 2 692 4 098
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 949 994 824 1 567 2 312 2 082 1 296 1 601 1 341 1 360
Personalkostnader per anställd (tkr) 500 408 428 330 197 125 198 200 211 218
Rörelseresultat, EBITDA 537 794 402 694 1 332 1 110 662 586 1 171 1 319
Nettoomsättningförändring -4,53% 20,70% 5,11% -32,22% 11,05% 60,65% -19,05% -40,31% -% -%
Du Pont-modellen 0,81% 3,53% -2,98% 2,37% 14,43% 7,53% 1,91% 0,56% 11,67% 13,77%
Vinstmarginal 2,53% 10,51% -9,90% 8,49% 34,60% 21,23% 7,72% 1,87% 25,91% 20,61%
Bruttovinstmarginal 96,73% 93,36% 95,51% 96,68% 92,95% 93,13% 87,35% 85,20% 93,89% 69,58%
Rörelsekapital/omsättning 14,65% 27,82% 60,90% 42,69% 19,81% 6,29% 39,97% 11,31% 13,80% -0,81%
Soliditet 66,89% 79,72% 83,48% 82,65% 81,93% 69,84% 74,70% 74,45% 68,29% 50,29%
Kassalikviditet 115,41% 158,76% 257,67% 218,12% 182,19% 110,26% 197,10% 141,76% 147,26% 84,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...