Visa allt om Lidingö finans AB
Visa allt om Lidingö finans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 624 1 460 1 283 962 632 90 0 0 7 692
Övrig omsättning - - - - - 374 - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 108 254 76 68 61 -87 -1 0 -35 -46
Resultat efter finansnetto 188 254 76 68 61 -87 -1 0 -35 -46
Årets resultat 146 198 68 54 61 -87 -1 0 -35 -46
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 424 434 494 601 677 300 0 0 7
Omsättningstillgångar 477 264 100 201 320 95 9 12 18 58
Tillgångar 876 689 534 696 921 772 309 12 18 65
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 656 590 391 323 269 207 206 8 7 26
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 16 0 0 0 78 97 0 0 0
Kortfristiga skulder 220 82 142 372 652 486 5 5 10 38
Skulder och eget kapital 876 689 534 696 921 772 309 12 18 65
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 730 716 561 93 26 13 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 229 225 176 29 8 4 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 624 1 460 1 283 962 632 464 0 6 7 692
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 1 1 1 - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 541 730 642 962 632 90 - - - 692
Personalkostnader per anställd (tkr) 320 471 369 122 34 17 - - - 21
Rörelseresultat, EBITDA 183 254 136 128 137 -11 -1 0 -28 -34
Nettoomsättningförändring 11,23% 13,80% 33,37% 52,22% 602,22% -% -% -100,00% -98,99% -%
Du Pont-modellen 21,46% 36,87% 14,23% 9,77% 6,62% -11,27% -% -% -194,44% -69,23%
Vinstmarginal 11,58% 17,40% 5,92% 7,07% 9,65% -96,67% -% -% -500,00% -6,50%
Bruttovinstmarginal 85,22% 95,48% 80,51% 77,44% 62,97% 100,00% -% -% 57,14% 26,30%
Rörelsekapital/omsättning 15,83% 12,47% -3,27% -17,78% -52,53% -434,44% -% -% 114,29% 2,89%
Soliditet 74,89% 85,63% 73,22% 46,41% 29,21% 26,81% 66,67% 66,67% 38,89% 40,00%
Kassalikviditet 216,82% 321,95% 70,42% 54,03% 49,08% 19,55% 180,00% 240,00% 180,00% 152,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...