Visa allt om Dencker Medical Center Aktiebolag
Visa allt om Dencker Medical Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 027 3 722 1 864 32 0 0 99 11 607 2 715 26 976
Övrig omsättning - - - - - 51 24 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 681 2 887 1 269 -20 -74 2 -246 -1 554 -114 -28
Resultat efter finansnetto 3 680 2 885 1 269 -19 -74 2 -245 -1 556 -123 -39
Årets resultat 2 047 2 181 1 269 -19 -74 2 -245 -1 556 -123 -39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 218 0 0 0 0 0 0 0 3 6
Omsättningstillgångar 6 414 4 312 1 512 381 370 458 464 735 2 403 3 220
Tillgångar 7 632 4 312 1 512 381 370 458 464 735 2 406 3 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 173 3 426 1 325 57 77 71 69 314 1 887 2 010
Obeskattade reserver 1 470 420 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 989 467 187 325 295 387 395 421 518 1 215
Skulder och eget kapital 7 632 4 312 1 512 381 370 458 464 735 2 406 3 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 133 288 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 477 397 260 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 147 125 82 0 0 0 0 43 90 82
Utdelning till aktieägare 1 700 300 0 0 0 0 0 0 18 0
Omsättning 5 027 3 722 1 864 32 0 51 123 11 607 2 715 26 976
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 027 3 722 1 864 - - - 99 11 607 1 358 26 976
Personalkostnader per anställd (tkr) 763 628 439 - - - - 176 207 395
Rörelseresultat, EBITDA 3 698 2 887 1 269 -20 -74 2 -246 -1 551 -111 -20
Nettoomsättningförändring 35,06% 99,68% 5 725,00% -% -% -100,00% -99,15% 327,51% -89,94% -%
Du Pont-modellen 48,23% 66,95% 83,93% -5,25% -% -% -53,02% -210,61% -4,24% -0,53%
Vinstmarginal 73,22% 77,57% 68,08% -62,50% -% -% -248,48% -13,34% -3,76% -0,06%
Bruttovinstmarginal 99,20% 99,76% 98,23% 12,50% -% -% -211,11% -10,17% 18,27% 2,15%
Rörelsekapital/omsättning 107,92% 103,30% 71,08% 175,00% -% -% 69,70% 2,71% 69,43% 7,43%
Soliditet 82,80% 87,05% 87,63% 14,96% 20,81% 15,50% 14,87% 42,72% 78,43% 62,31%
Kassalikviditet 623,15% 860,81% 648,13% 14,77% 3,05% 18,60% 32,41% 21,62% 242,08% 30,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...