Visa allt om Dencker Medical Center Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 722 1 864 32 0 0 99 11 607 2 715 26 976 31 210
Övrig omsättning - - - - 51 24 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 887 1 269 -20 -74 2 -246 -1 554 -114 -28 -1 036
Resultat efter finansnetto 2 885 1 269 -19 -74 2 -245 -1 556 -123 -39 -1 037
Årets resultat 2 181 1 269 -19 -74 2 -245 -1 556 -123 -39 -421
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 3 6 13
Omsättningstillgångar 4 312 1 512 381 370 458 464 735 2 403 3 220 3 253
Tillgångar 4 312 1 512 381 370 458 464 735 2 406 3 226 3 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 426 1 325 57 77 71 69 314 1 887 2 010 2 049
Obeskattade reserver 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 467 187 325 295 387 395 421 518 1 215 1 217
Skulder och eget kapital 4 312 1 512 381 370 458 464 735 2 406 3 226 3 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 133 288 288 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 397 260 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 125 82 0 0 0 0 43 90 82 79
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 3 722 1 864 32 0 51 123 11 607 2 715 26 976 31 210
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 722 1 864 - - - 99 11 607 1 358 26 976 31 210
Personalkostnader per anställd (tkr) 628 439 - - - - 176 207 395 426
Rörelseresultat, EBITDA 2 887 1 269 -20 -74 2 -246 -1 551 -111 -20 -1 028
Nettoomsättningförändring 99,68% 5 725,00% -% -% -100,00% -99,15% 327,51% -89,94% -13,57% -%
Du Pont-modellen 66,95% 83,93% -5,25% -% -% -53,02% -210,61% -4,24% -0,53% -30,62%
Vinstmarginal 77,57% 68,08% -62,50% -% -% -248,48% -13,34% -3,76% -0,06% -3,20%
Bruttovinstmarginal 99,76% 98,23% 12,50% -% -% -211,11% -10,17% 18,27% 2,15% -1,29%
Rörelsekapital/omsättning 103,30% 71,08% 175,00% -% -% 69,70% 2,71% 69,43% 7,43% 6,52%
Soliditet 87,05% 87,63% 14,96% 20,81% 15,50% 14,87% 42,72% 78,43% 62,31% 62,74%
Kassalikviditet 860,81% 648,13% 14,77% 3,05% 18,60% 32,41% 21,62% 242,08% 30,04% 34,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...