Visa allt om Revisorskonsulterna RS Skåne AB
Visa allt om Revisorskonsulterna RS Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 806 1 619 1 695 1 747 1 701 1 460 1 554 1 534 1 476 1 577
Övrig omsättning 15 - - - 1 - - - - -7
Rörelseresultat (EBIT) 236 134 162 258 250 214 142 202 140 164
Resultat efter finansnetto 231 138 160 248 240 206 134 190 128 149
Årets resultat 176 101 123 175 173 150 138 123 86 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 104 79 77 88 59 62 51 53 57
Omsättningstillgångar 500 338 369 490 377 372 462 531 431 448
Tillgångar 576 442 448 567 464 432 525 582 485 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 399 223 272 325 294 271 258 260 228 242
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 65 65 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 63 0 54 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 155 176 189 171 161 267 257 191 188
Skulder och eget kapital 576 442 448 567 464 432 525 582 485 505
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 471 399 421 448 443 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 599 594 574 534 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 322 320 314 312 285 227 255 247 239 150
Utdelning till aktieägare 150 0 150 175 144 150 137 120 100 100
Omsättning 1 821 1 619 1 695 1 747 1 702 1 460 1 554 1 534 1 476 1 570
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 903 810 848 874 851 730 777 767 738 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 476 471 451 437 402 334 347 375 361 245
Rörelseresultat, EBITDA 264 150 172 269 261 217 146 203 144 174
Nettoomsättningförändring 11,55% -4,48% -2,98% 2,70% 16,51% -6,05% 1,30% 3,93% -6,40% -%
Du Pont-modellen 41,15% 32,58% 36,61% 46,03% 53,88% 49,54% 27,43% 35,05% 29,07% 33,27%
Vinstmarginal 13,12% 8,89% 9,68% 14,94% 14,70% 14,66% 9,27% 13,30% 9,55% 10,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,88% 11,30% 11,39% 17,23% 12,11% 14,45% 12,55% 17,86% 16,26% 16,49%
Soliditet 69,27% 50,45% 60,71% 57,32% 63,36% 62,73% 49,14% 52,71% 56,66% 58,61%
Kassalikviditet 174,58% 77,42% 81,82% 103,17% 220,47% 231,06% 173,03% 206,61% 225,65% 238,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...