Visa allt om Lång Ängen Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 402 389 334 270 230 0 0 326 684 1 350
Övrig omsättning - - - 9 - - - - -41 -14
Rörelseresultat (EBIT) 42 18 39 43 20 -3 -9 15 19 29
Resultat efter finansnetto 31 1 3 0 15 -4 -10 14 18 28
Årets resultat 24 0 2 0 15 -4 -10 7 13 23
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 380 540 705 865 930 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 9 33 38 67 488 158 163 178 226 563
Tillgångar 389 573 743 932 1 418 158 163 178 226 563
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 174 150 149 147 148 132 136 146 140 127
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 15 0 1 211 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 216 423 579 785 60 26 27 32 87 437
Skulder och eget kapital 389 573 743 932 1 418 158 163 178 226 563
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 151 157 134 - 0 0 - 0 0 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 47 49 42 - 0 0 - 0 0 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 402 389 334 279 230 0 0 326 643 1 336
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - - - - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 402 389 334 - - - - - 684 1 350
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 206 134 - - - - - - 178
Rörelseresultat, EBITDA 202 183 199 228 228 -3 -9 15 19 29
Nettoomsättningförändring 3,34% 16,47% 23,70% 17,39% -% -% -100,00% -52,34% -49,33% -%
Du Pont-modellen 10,80% 3,14% 5,25% 4,61% 1,41% -% -% 8,43% 8,41% 5,15%
Vinstmarginal 10,45% 4,63% 11,68% 15,93% 8,70% -% -% 4,60% 2,78% 2,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 99,08% 74,71% 98,15%
Rörelsekapital/omsättning -51,49% -100,26% -161,98% -265,93% 186,09% -% -% 44,79% 20,32% 9,33%
Soliditet 44,73% 26,18% 20,05% 15,77% 10,44% 83,54% 83,44% 82,02% 61,95% 22,56%
Kassalikviditet 4,17% 7,80% 6,56% 8,54% 813,33% 607,69% 603,70% 556,25% 259,77% 128,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...