Visa allt om Lång Ängen Transport AB
Visa allt om Lång Ängen Transport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 610 402 389 334 270 230 0 0 326 684
Övrig omsättning - - - - 9 - - - - -41
Rörelseresultat (EBIT) 208 42 18 39 43 20 -3 -9 15 19
Resultat efter finansnetto 204 31 1 3 0 15 -4 -10 14 18
Årets resultat 159 24 0 2 0 15 -4 -10 7 13
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 380 540 705 865 930 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 219 9 33 38 67 488 158 163 178 226
Tillgångar 399 389 573 743 932 1 418 158 163 178 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 174 150 149 147 148 132 136 146 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 15 0 1 211 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 216 423 579 785 60 26 27 32 87
Skulder och eget kapital 399 389 573 743 932 1 418 158 163 178 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 11 0 0 0 - 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 151 157 134 - 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 4 47 49 42 - 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 610 402 389 334 279 230 0 0 326 643
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 - - - - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 402 389 334 - - - - - 684
Personalkostnader per anställd (tkr) - 198 206 134 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 408 202 183 199 228 228 -3 -9 15 19
Nettoomsättningförändring 51,74% 3,34% 16,47% 23,70% 17,39% -% -% -100,00% -52,34% -%
Du Pont-modellen 52,13% 10,80% 3,14% 5,25% 4,61% 1,41% -% -% 8,43% 8,41%
Vinstmarginal 34,10% 10,45% 4,63% 11,68% 15,93% 8,70% -% -% 4,60% 2,78%
Bruttovinstmarginal 70,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 99,08% 74,71%
Rörelsekapital/omsättning 25,08% -51,49% -100,26% -161,98% -265,93% 186,09% -% -% 44,79% 20,32%
Soliditet 83,46% 44,73% 26,18% 20,05% 15,77% 10,44% 83,54% 83,44% 82,02% 61,95%
Kassalikviditet 331,82% 4,17% 7,80% 6,56% 8,54% 813,33% 607,69% 603,70% 556,25% 259,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...