Visa allt om Stockguard AB
Visa allt om Stockguard AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 888 920 433 4 436 16 609
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -24 -50 -20 -21 -2 283 33 -161 -917 173
Resultat efter finansnetto -18 -24 -44 -16 -7 -2 287 32 -1 259 -1 885 140
Årets resultat -18 -24 -44 -16 -7 -2 287 32 -1 259 -1 885 140
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 126 260 380 500 500 500 1 000 2 141
Omsättningstillgångar 271 289 187 97 16 4 152 7 107 7 497 5 395 4 472
Tillgångar 271 289 313 357 396 4 652 7 607 7 997 6 395 6 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 283 307 351 367 374 2 661 2 629 3 887 5 586
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 23 4 270 4 937 5 258 2 480 998
Kortfristiga skulder 6 6 6 6 6 8 9 109 27 29
Skulder och eget kapital 271 289 313 357 396 4 652 7 607 7 997 6 395 6 613
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 888 920 433 4 436 16 609
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -24 -50 -20 -21 -2 283 33 -161 -917 173
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -3,48% 112,47% -90,24% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -49,08% 0,43% -14,89% -28,41% 2,89%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -257,09% 3,59% -275,06% -40,96% 1,15%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -239,86% 8,91% -36,03% -20,31% 1,08%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 466,67% 771,52% 1 706,24% 121,01% 26,75%
Soliditet 97,79% 97,92% 98,08% 98,32% 92,68% 8,04% 34,98% 32,87% 60,78% 84,47%
Kassalikviditet 1 600,00% 3 450,00% 3 116,67% 1 616,67% 266,67% 187,50% 111,11% 28,44% 1 151,85% 127,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...