Visa allt om Trailertrans i Mörrum AB
Visa allt om Trailertrans i Mörrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 565 9 297 14 820 14 520 14 164 12 361 11 776 10 738 10 634 9 483
Övrig omsättning - - - 65 190 141 70 - 24 80
Rörelseresultat (EBIT) -821 -42 287 875 581 -640 -255 151 361 -493
Resultat efter finansnetto -922 -197 27 780 476 -758 -437 10 252 -613
Årets resultat -922 -197 27 780 476 -758 -437 10 252 -613
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 790 1 905 2 649 3 485 827 790 744 915 1 190 1 349
Omsättningstillgångar 481 593 925 1 372 1 198 1 373 1 512 1 460 1 497 1 593
Tillgångar 1 271 2 498 3 574 4 857 2 024 2 163 2 257 2 375 2 687 2 942
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -807 116 262 235 -544 -1 020 -262 175 165 -87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 187 767 1 187 2 421 327 92 339 309 595 766
Kortfristiga skulder 1 892 1 616 2 125 2 202 2 242 3 092 2 180 1 890 1 927 2 263
Skulder och eget kapital 1 271 2 498 3 574 4 857 2 024 2 163 2 257 2 375 2 687 2 942
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 90 90 90 90 80 150 150 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 825 1 425 2 154 2 025 1 807 2 340 2 208 1 960 1 913 1 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 497 365 680 764 639 721 740 650 610 480
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 565 9 297 14 820 14 585 14 354 12 502 11 846 10 738 10 658 9 563
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 8 8 8 8 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 855 1 859 1 853 1 815 1 771 1 545 1 472 1 342 1 329 1 185
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 411 414 421 372 388 379 346 329 304
Rörelseresultat, EBITDA -651 289 681 1 349 700 -608 -170 312 551 -313
Nettoomsättningförändring -40,14% -37,27% 2,07% 2,51% 14,59% 4,97% 9,67% 0,98% 12,14% -%
Du Pont-modellen -64,59% -1,68% 8,03% 18,02% 28,71% -29,59% -11,30% 6,36% 13,44% -16,76%
Vinstmarginal -14,75% -0,45% 1,94% 6,03% 4,10% -5,18% -2,17% 1,41% 3,39% -5,20%
Bruttovinstmarginal 88,89% 96,77% 94,82% 99,57% 95,23% 98,02% 93,85% 94,80% 93,88% 97,96%
Rörelsekapital/omsättning -25,35% -11,00% -8,10% -5,72% -7,37% -13,91% -5,67% -4,00% -4,04% -7,07%
Soliditet -63,49% 4,64% 7,33% 4,84% -26,88% -47,16% -11,61% 7,37% 6,14% -2,96%
Kassalikviditet 25,42% 36,70% 43,53% 62,31% 53,43% 44,40% 69,36% 77,25% 77,69% 70,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...